Stanowisko 2

Ekstrapolacyjna metoda oznaczeń stężenia zapachowego


W pierwszym dniu Seminarium przy stanowisku 2 prezentowano podstawowe wyposażenie laboratorium olfaktometrycznego, umożliwiające pobieranie próbek powietrza atmosferycznego i przemysłowych gazów odlotowych oraz wykonywanie sensorycznych oznaczeń stężenia zapachowego  japońską metodą testów trójkątowych, szczecińską metodą ekstrapolacyjną oraz metodą  olfaktometrii dynamicznej z użyciem NASAL RANGER FIELD OLFACTOMETER. Zainteresowaniem cieszyły się materiały informacyjne (ulotki), dotyczące podstawowych pojęć olfaktometrii (format:  pdf, rozmiar:  272 KB), zasad określania sprawności laboratorium (format:  pdf, rozmiar:  207 KB) zgodnie z PN-EN 13725, różnych technik pobierania próbek gazów (cz. 1 (format:  pdf, rozmiar:  181 KB), 2 (format:  pdf, rozmiar:  213 KB), 3 (format:  pdf, rozmiar:  352 KB)) i wykonywania oznaczeń stężenia zapachowego (format:  pdf, rozmiar:  613 KB) oraz możliwości przewidywania zasięgu uciążliwości emitorów metodą modelowania obliczeniowego (format:  pdf, rozmiar:  488 KB).

W drugim dniu Seminarium przy stanowisku Uczestnicy Seminarium wykonywali oceny intensywności zapachu dwóch próbek serii rozcieńczeń, otrzymanych przez statyczne rozcieńczenie próbki badanej (dwie różne wartości stopnia rozcieńczenia Z). Przeprowadzali obliczenia stężenia zapachowego zanieczyszczeń w próbce, polegające na zastosowaniu psychofizycznego  prawa Webera-Fechnera.

Poza udziałem w oznaczeniach stężenia zapachowego metodą ekstrapolacyjną, uczestnicy Seminarium mogli obejrzeć przygotowane przez studentów PS filmy,  ilustrujące:

oraz fragmenty 30-minutowego instruktażowego filmu, dotyczącego technik pomiarów olfaktometrycznych zalecanych przez Japońskie Ministerstwo Środowiska. Film japoński został nam udostępniony dzięki uprzejmości Hiroyuki Ueno z Tokyo Metropolitan Research Institute for Evironmental Protection, z którym nawiązaliśmy kontakty naukowe (więcej). Tematy wyodrębnionych fragmentów (filmy do pobrania):

Ilustracją amerykańskiej techniki pomiarów stężenia zapachowego zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, polegającej na użyciu terenowego olfaktometru dynamicznego NASAL RANGER (coraz bardziej popularnego w Europie), były dwa kilkuminutowe filmy informacyjno/reklamowe z:

Na stanowisku zaprezentowaliśmy ponadto postery, zawierające przykładowe wyniki olfaktometrycznych badań emisji i imisji zapachowej, wykonanych przez zespół Pracowni, oraz wyniki badań mających na celu porównanie różnych dostępnych metod pomiarów olfaktometrycznych: