Hiroyuki Ueno, Japonia

Porozumienie z dnia 24 czerwca 2005, podpisane przez J.M. Rektora PS, prof. dr hab. inż. Mieczysława Wysieckiego i Dyrektora TMRI, Pana Takeshi Hasegawa, dotyczy metod ochrony i ocen zapachowej jakości powietrza (patrz: tekst umowy).


Głównymi wykonawcami są:

– ze strony japońskiej Applied Research Division TRI
pod kierownictwem dr inż. Hisashi Yokota  (Hiroyuki_Ueno@member.metro.tokyo.jp).

– ze strony polskiej zespół Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza
pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Joanny Kośmider (Joanna.Kosmider@ps.pl).


W IV kwartale 2005 uzgodniono kierunki i zakres pierwszego etapu wspólnych badań doświadczalnych. Uzupełniono wyposażenie Pracowni, w której uruchomiono drugi olfaktometr dynamiczny – czterostanowiskowy TO7 (ECOMA), spełniający podstawowe wymagania normy EN 13725: 2003. Aparat nieodpłatnie udostępnił Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.


Inauguracja roboczej współpracy badawczej została zaplanowana na okres od 27 lutego do 3 marca 2006. W tych dniach w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska przebywali przedstawiciele TMRI: Pani Saeko Amano i Pan Hiroyuki Ueno. Goście Instytutu bezpośrednio współpracują z japońskim Ministerstwem Środowiska w zakresie dotyczącym ustalania metodyki pomiarów odorymetrycznych (http://www.gvc-jt2003.de/KRdL-PDF/31_Ueno.pdf).  


Dnia 27.02.br w Sali Rady Wydziału TiICh (godz. 10-13) odbyło się seminarium naukowe. Zaprezentowano badawczy profil TMRI i PS oraz informacje o ochronie powietrza w Tokio i Szczecinie (prezentacja przedstawiciela WIOŚ Szczecin).


Tematami głównych wystąpień były techniki odorymetrii środowiskowej, stosowane w Sensory Test Laboratory of Offensive Odor (TMRI) i  w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza (PS).W okresie 28.02 – 2.03.2006 wykonano sześć serii oznaczeń progów węchowej wyczuwalności. W pomiarach – wykonywanych trzema różnymi metodami – uczestniczyły dwa ośmioosobowe zespoły studentów WTiICh (dyplomanci Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza i członkowie Studenckich Kół Naukowych PROEKOLOG i TECHNOLOG).

Przewidywano, że analogiczne pomiary zostaną przeprowadzone w Tokio, z udziałem młodzieży japońskiej.

W roku 2008 część wyników wspólnych badań została zaprezentowana

na Międzynarodowej Konferencji „Odour and VOCs” w Barcelonie.