Stopnie naukowe

Zespół badawczy, który zajmował się mało popularnymi problemami dezodoryzacji i odorymetrii na przełomie lat 1980-1990 przekształcił się w Pracownię Zapachowej Jakości Powietrza po uzyskaniu przez jego kierownika stopnia doktora habilitowanego. Do realizacji badań włączyli się wówczas doktoranci oraz coraz liczniejsi studenci – dyplomanci i członkowie Studenckich Kół Naukowych. 

Przedstawiamy informacje o kilku członkach tak rozumianego zespołu Pracowni, którzy w dziedzinie odorymetrii uzyskali lub zamierzają uzyskać stopnie naukowe.

Habilitacja i tytuł profesora

     Joanna Kośmider (hab.-1992, prof.-2004, emer. - 2008)

Doktoraty

    Barbara Mazur-Chrzanowska   (1999)

     Bartosz Wyszyński (2001)

     Małgorzata Zamelczyk-Pajewska (2003)

    Małgorzata Friedrich/Bojarska  (2014)

    Beata Merecka/Krajewska; praca niezakończona

     Monika Sosialuk;  praca niezakończona