Podręcznik ODORY PWN

Pierwszy nakład podręcznika (2002) 
jest wyczerpany, ale książka 
jest wciąż łatwo dostępna:

- jest umieszczona w czytelni  PWN on-line:  ibuk.pl   (z oferty Księgarni Internetowej PWN "druk na żądanie" została już wycofana), 

- może być wypożyczana w Bibliotece Głównej ZUT.


 

Ze strony Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.:

 

Proponujemy Państwu wydrukowanie powyższej publikacji w technologii druku cyfrowego pozwalającej na realizację zamówienia nawet jednego egzemplarza. Książka zawiera uaktualnienia symboli związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. W książce omówiono zagadnienia percepcji substancji odorotwórczych wprowadzanych do środowiska oraz problemy związane z ich uciążliwością, a także zagrożeniem dla zdrowia ludzi. Przedstawiono elementy anatomii, fizjologii i psychofizjologii węchu, cechy zapachu, normy zapachowej jakości powietrza, najbardziej uciążliwe źródła odorów oraz metody dezodoryzacji.

 

Podręcznik przeznaczony jest dla przyszłych specjalistów, których celem będzie wprowadzenie skutecznych metod ograniczających oddziaływanie substancji odorotwórczych oraz stworzenie odpowiednich przepisów i procedur legislacyjnych.

 

 

UWAGA: Tekst w wersji 2 - dostępnej w ibuk - zawiera symbole już nieaktualne (używane w wersji 1).  Zamieszczono tylko zestawienie poprzednio używanych symboli z nowymi - zgodnymi z PN-EN 13725. To zestawienie - wraz z erratą - jest dostępne ze strony PWN (do pobrania TUTAJ).

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

  SPIS   TREŚCI

 
 

V

 
 

  Od autorów

 
 

IX

 
 

  Wprowadzenie

 
 

XIII

 
 

  Najważniejsze symbole

 
 

XVI

 
 

1.

 
 

  Elementy anatomii, fizjologii i psychofizjologii węchu

 
 

1

 
 

 

 
 

1.1.

 
 

  Elementy anatomii węchu

 
 

1

 
 

1.2.

 
 

  Receptory zapachu

 
 

3

 
 

1.3.

 
 

  Pobudzenie komórek węchowych i przewodzenie impulsów

 
 

3

 
 

1.4.

 
 

  Rozpoznawanie zapachu

 
 

8

 
 

2.

 
 

  Stan badań korelacji między zapachem i strukturą 
związków chemicznych

 
 

13

 
 

3.

 
 

  Cechy zapachu

 
 

21

 
 

 

 
 

3.1.

 
 

  Podstawowe pojęcia

 
 

21

 
 

3.2.

 
 

  Rodzaj zapachu

 
 

22

 
 

3.3.

 
 

  Hedoniczna jakość zapachu

 
 

27

 
 

3.4.

 
 

  Intensywność zapachu

 
 

28

 
 

 

 
 

3.4.1

 
 

  Prawa psychofizyczne

 
 

28

 
 

 

 
 

3.4.2.

 
 

  Adaptacja węchu

 
 

37

 
 

3.5.

 
 

  Uciążliwość zanieczyszczeń powietrza

 
 

41

 
 

4.

 
 

  Progi węchowej wyczuwalności związków chemicznych

 
 

44

 
 

 

 
 

4.1.

 
 

  Podstawowe pojęcia

 
 

44

 
 

4.2.

 
 

  Progi wyczuwalności czystych związków chemicznych

 
 

48

 
 

4.3.

 
 

  Próg wyczuwalności zapachu a komfort i bezpieczeństwo

 
 

60

 
 

5.

 
 

  Zapach mieszanin odorantów

 
 

66

 
 

 

 
 

5.1.

 
 

  Rodzaj zapachu a skład mieszanin

 
 

66

 
 

5.2.

 
 

  Progi wyczuwalności i intensywność zapachu mieszanin odorantów

 
 

69

 
 

6.

 
 

  Elektroniczny nos

 
 

82

 
 

 

 
 

6.1.

 
 

  Wprowadzenie

 
 

82

 
 

6.2.

 
 

  Czujniki

 
 

83

 
 

6.3.

 
 

  Analiza sygnałów

 
 

86

 
 

6.4.

 
 

  Podsumowanie

 
 

89

 
 

7.

 
 

  Odorymetria

 
 

93

 
 

 

 
 

7.1.

 
 

  Analiza sensoryczna - definicja i postępy normalizacji

 
 

93

 
 

7.2.

 
 

  Przegląd metod pomiarów odorymetrycznych

 
 

94

 
 

7.3.

 
 

  Pomiary liczby progowej zapachu i smaku wody

 
 

98

 
 

7.4

 
 

  Pomiary stężeń odorantów w gazach odlotowych

 
 

103

 
 

 

 
 

7.4.1.

 
 

  Metodyka pobierania próbek

 
 

103

 
 

7.4.2.

 
 

  Zespół oceniających i warunki ocen

 
 

103

 
 

7.4.3.

 
 

  Procedury odorymetryczne

 
 

105

 
 

7.4.4.

 
 

  Podsumowanie

 
 

117

 
 

7.5

 
 

  Pomiary przygruntowych stężeń odorantów

 
 

118

 
 

 

 
 

7.5.1.

 
 

Założenia

 
 

118

 
 

7.5.2.

 
 

Przebieg terenowych oznaczeń intensywności zapachu

 
 

119

 
 

7.5.3.

 
 

  Opracowanie wyników terenowych ocen  intensywności zapachu

 
 

121

 
 

7.5.4.

 
 

  Wyznaczenie współczynnika Webera-Fechnera

 
 

123

 
 

7.5.5.

 
 

  Obliczanie stężenia odorantów w powietrzu atmosferycznym

 
 

124

 
 

7.6

 
 

  Inne rodzaje terenowych badań uciążliwości.

 
 

125

 
 

 

 
 

7.6.1.

 
 

  Badania ankietowe i analizy skarg ludności

 
 

125

 
 

7.6.2.

 
 

  Godziny odorowe

 
 

126

 
 

7.7

 
 

  Oznaczanie hedonicznej jakości zapachu

 
 

127

 
 

7.8

 
 

  Oznaczanie intensywności zapachu

 
 

132

 
 

8.

 
 

  Obliczeniowe prognozowanie zapachowej uciążliwości emitorów

 
 

134

 
 

 

 
 

8.1

 
 

  Klasyczne metody symulacji dyspersji zanieczyszczeń powietrza

 
 

134

 
 

8.2

 
 

  Modelowanie dyspersji odorantów

 
 

141

 
 

8.3

 
 

  Zależności empiryczne

 
 

146

 
 

8.4

 
 

  Podsumowanie

 
 

147

 
 

9.

 
 

  Normy zapachowej jakości powietrza

 
 

149

 
 

 

 
 

9.1.

 
 

  Prawne ograniczenia emisji odorantów za granicą

 
 

149

 
 

9.2.

 
 

  Ochrona zapachowej jakości powietrza w Polsce

 
 

153

 
 

10.

 
 

  Najbardziej uciążliwe źródła odorantów

 
 

156

 
 

 

 
 

10.1

 
 

  Podstawy klasyfikacji działalności produkcyjnej i usługowej pod kątem uciążliwości zapachowej

 
 

156

 
 

10.2

 
 

  Składowiska odpadów komunalnych

 
 

162

 
 

 

 
 

10.2.1.

 
 

  Związki azotu

 
 

163

 
 

10.2.2.

 
 

  Związki siarki

 
 

165

 
 

10.2.3.

 
 

  Związki tlenu

 
 

166

 
 

10.2.4.

 
 

  Odory ze składowisk odpadów

 
 

167

 
 

10.3

 
 

  Oczyszczalnie ścieków komunalnych.

 
 

173

 
 

 

 
 

10.3.1.

 
 

  Wprowadzenie

 
 

173

 
 

10.3.2.

 
 

  Oczyszczalnia I

 
 

176

 
 

10.3.3.

 
 

  Oczyszczalnia II

 
 

179

 
 

10.4

 
 

  Hodowla

 
 

181

 
 

 

 
 

10.4.1.

 
 

  Informacje ogólne

 
 

181

 
 

10.4.2.

 
 

  Ferma kur

 
 

184

 
 

10.4.3.

 
 

  Ferma norek

 
 

187

 
 

10.5

 
 

Cukrownie.

 
 

190

 
 

 

 
 

10.5.1.

 
 

  Informacje ogólne

 
 

190

 
 

10.5.2.

 
 

  Uciążliwość zapachu cukrowni w okresie kampanii

 
 

192

 
 

10.6

 
 

  Produkcja kwasu fosforowego.

 
 

194

 
 

 

 
 

10.6.1.

 
 

  Wprowadzenie

 
 

194

 
 

10.6.2.

 
 

  Elementy technologii kwasu fosforowego

 
 

195

 
 

10.6.3.

 
 

  Pochodzenie odorantów

 
 

196

 
 

10.6.4

 
 

  Skład gazów odlotowych

 
 

198

 
 

10.6.5.

 
 

  Wyniki odorymetrycznych badań emisji zanieczyszczeń powietrza

 
 

202

 
 

10.6.6.

 
 

  Zasięg uciążliwości

 
 

202

 
 

11.

 
 

  Metody dezodoryzacji

 
 

206

 
 

 

 
 

11..1

 
 

Wprowadzenie

 
 

206

 
 

11.2.

 
 

Absorpcja i absorbery

 
 

211

 
 

 

 
 

11.2.1.

 
 

  Wiadomości ogólne

 
 

211

 
 

11.2.2.

 
 

  Przykłady zastosowań absorpcji

 
 

217

 
 

11.3

 
 

  Adsorpcja i adsorbery.

 
 

225

 
 

 

 
 

11.3.1.

 
 

  Wiadomości ogólne

 
 

225

 
 

11.3.2.

 
 

  Przykłady ogólnych zastosowań adsorpcji

 
 

234

 
 

11.4

 
 

  Spalanie termiczne i katalityczne.

 
 

237

 
 

 

 
 

11.4.1.

 
 

  Wiadomości ogólne

 
 

237

 
 

11.4.2.

 
 

  Zastosowanie spalania do dezodoryzacji gazów

 
 

242

 
 

11.5

 
 

  Biologiczne oczyszczanie gazów.

 
 

244

 
 

 

 
 

11.5.1.

 
 

  Wiadomości ogólne

 
 

244

 
 

11.5.2.

 
 

  Przykłady zastosowań biofiltrów i biopłuczek

 
 

250

 
 

11.6

 
 

  Wykorzystanie interakcji węchowych

 
 

253

 
 

11.7

 
 

  Oceny skuteczności dezodoryzacji

 
 

257

 
 

12.

 
 

  Przykłady obliczeń

 
 

264

 
 

13.

 
 

  Podsumowanie

 
 

288

 
 

  Wykaz piśmiennictwa

 
 

291

 
 

  Skorowidz

 
 

298