Badania

Prace naukowo-badawcze w dziedzinie olfaktometrii są wykonywane w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza w ramach działalności statutowej ZUT, centralnie finansowanych projektów badawczych oraz  realizacji  prac  inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Wiele  prac wykonujemy poza laboratorium, w warunkach rzeczywistych (zob. olfaktometria w praktyce), częściowo na zamówienia otrzymywane z zewnątrz, np. od jednostek  administracji samorządowej lub prowadzących działalność (pomiary emisji zapachowej i skuteczności dezodoryzacji, prognozowanie zasięgu uciążliwości i terenowa weryfikacja prognoz).

Badania dotyczą przede wszystkim:

  • doskonalenia metodyki pomiarów olfaktometrycznych

Spodziewamy się, że wyniki tych badań ułatwią administracji państwowej sformułowanie aktów prawnych, dotyczących przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym w Polsce 

 Poza wymienionymi obszarami badań zespół Pracowni interesuje się zagadnieniami o  charakterze podstawowym oraz poszukiwaniami nowych technik pomiarów. Wśród tych  zagadnień mieszczą się przede wszystkim:

Zobacz też: