Bartosz Wyszyński, Tokio

 

 

 

Ze strony NAKAMOTO LABORATORY:

About our Lab 
The Nakamoto Laboratory is a part of the Physical Electronics Department of the Tokyo Institute of Technology. Our major research interest is bioelectronics , mainly related to chemical sensing system. It includes a variety of the fields from sensing materials to sensor information processing systems. This is an interdisciplinary area among electronics, computer science, chemistry, biology, fluid mechanics etc. The current interests encompass an odor sensing system, a sensor signal processing circuit (odor chip), an odor recorder and an olfactory display. Use the navigation bar on the left or links at the bottom of the page to find details about the research topics. Full list of the Laboratory members can be found here.
Site features
Currently our website is available in both Japanese and English languages. To switch between the languages use the language menu on the top of each page. Soon, we plan to add Polish language version of the site.


Od kwietnia 2002 r. w NAKAMOTO LABORATORY przebywa dr inż. Bartosz Wyszyński. 


Pan Bartosz Wyszyński jest związany z Pracownią Zapachowej Jakości Powietrza od  roku 1997, gdy po ukończeniu studiów na WTiICh (specjalność – polimery) rozpoczynał studia doktoranckie. W tym okresie był członkiem zespołów badawczych oceniających zapachową uciążliwość kilku przemysłowych zakładów Szczecina (wytwórnie kwasu fosforowego w Z.Ch. POLICE S.A., Cukrownia Szczecin i inne) oraz skuteczności instalacji dezodoryzacyjnych. W laboratoryjnej części pracy doktorskiej zajmował się psychofizycznymi aspektami powstawania wrażeń węchowych (intensywność zapachu modelowych mieszanin zanieczyszczeń powietrza). Zainteresował się problemami sztucznego węchu.


Po obronie pracy doktorskiej  na temat:  Metody ocen skuteczności dezodoryzacji (listopad 2001) dr inż. Bartosz Wyszyński podjął decyzję o wyjeździe na dwuletni staż naukowy w znanym zespole zagranicznym, zajmującym się problemami sztucznego węchu, kierowanym przez prof. Takamishi Nakamoto. Po dwóch latach pobytu w TITECH uzyskał środki na kontynuację prowadzonych tam badań (przedłużenie urlopu naukowego).

Dr inż. Bartosz Wyszyński specjalizuje się w zakresie sztucznego węchu oraz odtwarzania zapachu (patrz: Odtwarzacz zapachu). W automatycznych odtwarzaczach mieszanin odorantów (np. zapachu olejków cytrusowych) stosuje pola odpowiednio spreparowanych czujników piezoelektrycznych.  Jest współautorem licznych publikacji.

 

Typowe publikacje:

i wiele innych 

(patrz - Publikacje/Tokio  oraz Nakamoto Laboratory - publications).