ODOURS 1993

 

Świnoujście

Seminarium ODOURS - Control, Regulations, Measurements

 


Najważniejszym osiągnięciem Zespołu Pracowni w roku 1993 było zorganizowanie międzynarodowego Seminarium ODOURS – Control, Regulations, Measurements w Świnoujściu. Dr hab. inż. Joanna Kośmider była inicjatorką tego przedsięwzięcia. Organizatorami Sympozjum były cztery instytucje:

-         Kom. Reinhaltung der Luft VDI (Niemcy),
-         Vereniging Lucht–Clean Air Assotiation (Holandia),
-         SITPChem Oddz. Szczecin (Polska),
-         Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej PS (Polska).

Zespół odorymetryczny Instytutu Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej w składzie: Joanna Kośmider (kierownik), Andrzej Wieczorek, Maria Kicińska, Ewa Rosłaniec i Elżbieta Tepli uczestniczył w opracowywaniu programu, materiałów konferencyjnych, obsłudze administracyjnej. Przygotował i zaprezentował trzy referaty na temat badań własnych (metodyka pomiarów, propozycje prawnych regulacji ochrony zapachowej jakości powietrza w Polsce, wyniki badań uciążliwości PPDiUR ODRA w Świnoujściu).

Stronę holenderską reprezentował w Komitecie Pan Ton van Harreveld, przewodniczący grupy roboczej do spraw odorów w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN, TC 264, WG 2, Odours). Głównym zadaniem tej grupy było wówczas opracowanie projektu europejskiej normy dotyczącej oznaczania stężeń odorantów metodą rozcieńczeń dynamicznych.

Przedstawicielem strony niemieckiej był Pan Klaus Greffen – przewodniczący KRdL VDI, komitetu do spraw ochrony powietrza w niemieckim stowarzyszeniu inżynierów (wydawca wytycznych VDI–Richtlinien, między innymi dotyczących procedur odorymetrycznych).

W międzynarodowej części Seminarium przedstawiciele strony holenderskiej (A. van Harreveld, P. Heeres i H. Harssema) i niemieckiej (B. Prinz, W. Knauer, A.J. Dragt  i inni) omawiali formalno–prawne problemy pojawiające się podczas wprowadzania prawnych ograniczeń emisji odorów. Prezentowali również opinie dotyczące różnych metod analizy sensorycznej oraz nowych metod zmniejszania emisji odorów, w tym technik dezodoryzacji gazów.

Temat/czas/miejsce7 czerwca 1993

Program międzynarodowej części Seminarium

 (format:  jpg, rozmiar:  148 KB)

 (format:  jpg, rozmiar:  111 KB)
8 czerwca 19939 czerwca 1993Użyteczne informacje
 (format:  jpg, rozmiar:  64 KB) (format:  jpg, rozmiar:  102 KB) (format:  jpg, rozmiar:  138 KB)

Teksty referatów uczestników zagranicznych i polskich zostały opublikowane w formie dwujęzycznych materiałów pokonferencyjnych: ODOURS – Control, Regulations, Measurements, które przez kilka lat były w Polsce jedynym źródłem informacji na temat formalno–prawnych, pomiarowo–kontrolnych i technicznych aspektów ograniczania emisji odorantów.

 (format:  jpg, rozmiar:  158 KB)


Krajowa część Seminarium ODOURS’1993

W krajowej części Seminarium przedyskutowano możliwości prawnych uregulowań emisji odorów w Polsce. Dyskusję prowadził Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Powierzchni Ziemi, Wojciech Jaworski (Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa) zapraszając do pomocy Joannę Kośmider – autorkę przedstawionych wcześniej Materiałów do dyskusji.

Więcej o Seminarium

(w tym - kopie części tekstów, opublikowanych w materiałach pokonferencyjnych)

– patrz  strona odory-szczecin.