Wystąpienia na konferencjach

Przykłady (materiały konferencyjne, postery, prezentacje ppt...)

 


 

2014 Wenecja

4th International Conference on Environmental Odour Monitoring & Control, Wenecja, Włochy NOSE 2014

Małgorzata Friedrich,  Joanna  Kośmider, Terebecki Piotr, Mizerna-Nowotna Paulina, Odour Abatement of Waste Gases from Sludge Thickeners in Wastewater Treatment Plant Using Bioscrubber, (Chemical Engineering Transactions http://www.aidic.it/cet/14/40/programma.htmlDOI:10.3303/CET1440035)

 

2013 Sopot

Konferencja „Uciążliwości odorowe - występowanie, zapobieganie, aspekty prawne" Sopot, 16-17 kwietnia 2013  

4 referaty (zob.  wykaz publikacje 2013)  oraz warsztaty olfaktometryczne, prowadzone przez członków Koa Zapachowej Jakości Powietrza

 

2012 Palermo

3rd International Conference on Environmental Odour Monitoring and Control, NOSE 2012, Palermo. Włochy.:  23-26 września 2012

Friedrich Małgorzata, Kośmider Joanna,  Precision of odour abatement efficiency determination in changing condition

 

2010 Kołobrzeg

– Międzynarodowa Konferencja i Międzynarodowe Warsztaty nt. Zrównoważonej Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej projektu Baltic Green Belt: "Rolnictwo zrównoważone a wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w kontekście eutrofizacji Morza Bałtyckiego", 22-23 czerwca 2010.

 

REFERATY

Joanna Kośmider:  Zapachowa uciążliwość chowu trzody chlewnej (format:  ppt, rozmiar:  52 MB)

Małgorzata Friedrich:  (format:  zip, rozmiar:  55 MB)Wprowadzenie do warsztatów olfaktometrycznych -  (format:  zip, rozmiar:  55 MB)Techniki pomiarów olfaktometrycznych, wersja (format:  zip, rozmiar:  55 MB) pptx (format:  zip, rozmiar:  55 MB)  (wersja ppt 2002-2007)

WARSZTATY OLFAKTOMETRYCZNE

(prowadzenie - członkowie studenckiego Koła Zapachowej Jakości Powietrza)

Prezentacje ppt z ilustracjami filmowymi i narracją

dotyczące treści zajęć prowadzonych przy stanowiskach:

 


 

2009 Warszawa

–  Seminarium w Ministerstwie Środowiska nt. Różne aspekty ograniczania uciążliwości zapachowej w świetle prac nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej; temat prezentacji - przypomnienie rozwiązania alternatywnego


2008 Barcelona

- III Internation.  IWA Conf. on Odour & VOC; temat wystąpienia: Difference of the odor concentrations measured by the triangle odor bag method and the dynamic olfactometer


2008 Krynica-Zdrój

III Konferencja nt. Ochrona i Inżynieria Środowiska - Zrównoważony Rozwój (AGH Kraków); temat wystąpienia: Sekwencje sygnałów GC (FID) zamiast pola czujników e-nosa


2008 Międzyzdroje

- Seminar on the Limitation of Odour Nuisances RTP 26398; temat wystąpienia: Metody pomiarów olfaktometrycznych (referat, wystawa, warsztaty)


2008 Karpacz

- 9. Konferencja POL-EMIS; temat wystąpienia:  Wrażliwość węchowa studentow PS na tle kryteriów PN-EN 13725:2007


2006 Poznań

- VIII Środowiskowej Konferencji Naukowej Chemików  n,t, Chemia w Zrównoważonym Rozwoju; wykład nt. Zapachowa uciążliwość emitorów zanieczyszczeń powietrza. Prognozy zasięgu i metody ich weryfikacji 


2006 Kassel

- 8th Workshop Odour   and  Emissions of Plastic Materials; temat wystąpienia: Comparison of odour concentration measurment methods-dynamic olfactometry versus psychophysical model


2005 Barcelona

- ISOEN’2005, 11th Intern. Symp. on Olfaction and Electronic Nose; temat: Odour Chromatography. GC Detector Treated as Sensors Field


2004 Kolonia

- International Conference on Environmental Odour Management; temat: Level of information noise and perspective of odour assessing GC-NN system


2003 Drezno

- OLFACTORY  BIORESPONSE III;  temat: Odour Monitoring Adapting GC-NN method


2003 Drezno

-  OLFACTORY  BIORESPONSE III ; temat: The scent of acetone in light of psychophysical laws


2002 Dortmund

- The Sixth Sense, 6th Sensometrics Meeting; temat: Estimating intensity of composite odours in air samples using an artificial neural network


2002 Praga

 - CHISA 2002,  15th Intern. Congress of Chemical and Process Engineering;  temat: Neural networks in odour measurements


2002 Praga

- CHISA 2002  jw.;  temat: The raw material influence on odour nuisance of phosphoric acid production


1997 Paryż

- EURODEUR’97 Congress: Masking and deodorization - physiology and perception; temat: Odour annoyance in production of phosphoric acid  


1997 Paryż

- EURODEUR’97  jw.;  temat: Protection of Air Odour Quality in Poland