RTP-TAIEX 2008

Międzyzdroje

Seminarium RTP 26398: Ograniczanie uciążliwości odorowych

 

Organizatorzy Seminarium:

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia UE – Instrument Pomocy Technicznej w Wymianie Informacji TAIEX  oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie (we współpracy z Pracownią Zapachowej Jakości Powietrza (Politechnika Szczecińska).Fragmenty informacji o celu i zakresie Seminarium:

Zapobieganie negatywnym skutkom zanieczyszczenia środowiska substancjami zapachowymi - odorantami staje się coraz bardziej pilnym problemem do rozwiązania w Polsce. Województwo Zachodniopomorskie jest jednym z regionów, gdzie problem ten jest szczególnie widoczny z uwagi na lokalizację licznych ferm trzody chlewnej, kur i norek oraz zakładów produkcji nawozów fosforowych.

Celem seminarium jest zwiększenie poziomu wiedzy oraz podniesienie świadomości wśród pracowników administracji publicznej o uciążliwościach odorantów oraz o metodach ich ograniczania. Przekazana zostanie wiedza na temat przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji, w których może wystąpić problem emisji odorantów. Przedstawione będą najlepsze dostępne techniki (BAT) dla zapobiegania i ograniczania uciążliwości zapachowych oraz procedura administracyjna w celu ustalenia wymagań zapachowej jakości powietrza przy wydawaniu pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza. Przeanalizowane zostanie postępowanie administracyjne w sprawie skarg ludności na uciążliwość zapachową.

Zaprezentowane zostaną doświadczenia Holandii, Niemiec i Austrii, czyli państw, które są najbardziej zaawansowane w jednoznacznym uregulowaniu problemów uciążliwości zapachowej w Unii Europejskiej. Przedstawione zostaną metody ocen, narzędzia badawcze oraz rozwiązania prawne zastosowane w tych krajach. Zakres seminarium będzie obejmował także metody pomiarowe do oceny zapachowej jakości powietrza. [...]

W drugim dniu zorganizowana zostanie prezentacja prowadzenia pomiarów metodą olfaktometryczną. [...]. Seminarium będzie towarzyszyć wystawa, przygotowana przez Pracownię Zapachowej Jakości Powietrza Politechniki Szczecińskiej, prezentująca metody pomiarów sensorycznych.

Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele instytucji i organizacji: Parlamentu Europejskiego, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, starostw powiatowych, prokuratur, ośrodków naukowych, ekologicznych organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. 


W seminarium wzięło udział około 140 osób.

Przedstawiamy materiały prezentowane w czasie:

-   sesji referatowej

     (prezentacje  ppt do pobrania)

-   warsztatów olfaktometrycznych

     (program i opis ośmiu zorganizowanych stanowisk)