Małgorzata Zamelczyk-Pajewska, Lubeka

 

 

Naukowa współpraca zespołu Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza (PS)  z Instytutem Informatyki Medycznej Uniwersytetu w Lubece została nawiązana na: The Sixth Sense:  -  6th Sensometrics Meeting.  Mgr inż. Małgorzata Zamelczyk-Pajewska prezentowała w Dortmund fragment  pracy doktorskiej - poster zatytułowany:

   Odour assessments using GC-ANN method

Temat wzbudził zainteresowanie Rolanda Lindera.

Dr Roland Linder zajmuje się modyfikowaniem sztucznych sieci neuronowych - jest twórcą nowego narzędzia nazwanego ACMD.  Proponujemy Państwu zapoznanie się z wykładem dr Rolanda Lindera, dotyczącym sztucznych sieci neuronowych i ich zastosowań w diagnostyce medycznej.

Na 6th Sensometrics Meeting Roland Linder wygłaszał referat:

A new neural network approach classifies olfactory signals with high accuracy

(więcej:    Food Quality and Preference, Volume 14, Issues 5-6, July-September 2003, pp 435-440)


Po Konferencji utrzymywano kontakty korespondencyjne oraz osobiste. Dr Roland Linder i mgr inż. Małgorzata Zamelczyk-Pajewska wspólnie opracowywali w Lubece wyniki wykonywanych w naszej Pracowni analiz sensorycznych (z użyciem ACMD i innych programów).


Efektem współpracy są trzy wspólne publikacje:

1. Linder R. (Lubeka), Zamelczyk-Pajewska M., Pöppl S. J. (Lubeka), Kośmider J.: An artificial neural network is capable of predicting odour intensity, Polish Journal of Environmental Studies 14 (4), 477-481, 2005

2. Wagner M., Sudhoff H., Zamelczyk-Pajewska M., Kośmider J., Linder R.:  A computer-based approach to assess the perception of composite odour intensity: a step towards automated olfactometry calibration. Physiological Measurement  (PMEA) 27 1-12, 2006   

3. Wagner M, Zamelczyk-Pajewska M, Landes C, Sudhoff H, Kosmider J, Richards T, Krause UM, Stark R, Groh A, Weichert F, Linder R.: Simulating soft data to make soft data applicable to simulation. In Vivo (International Journal of Experimental and Clinical Pathophysiology and Drug Research) 20 (1), 49-54, Jan-Feb 2006