Wykaz publikacji 1990 - 1999

 


1999

1998

1997

  • Kośmider J. i współpracownicy: ppt - Przygotowanie materiałów dla krajowej strategii zmniejszenia uciążliwości (format:  ppt, rozmiar:  697 KB) odorowych; (pdf (format:  pdf, rozmiar:  1,42 MB)) Szczecin 1997 (Umowa nr 585/96/W-50/NE-OA-TX/D z dnia 10.10.1996); Zamawiający: Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Wykonawca: Politechnika Szczecińska, Instytut Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej, Pracownia Zapachowej Jakości Powietrza;  Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Współpracownicy: Politechnika  Warszawska: dr inż. L. Łobocki, mgr inż. M. Gniadek, mgr inż. K. Michałowska-Knop, Politechnika Wrocławska: prof. dr hab. inż. J. D. Rutkowski, dr hab. inż. M. Szklarczyk, Ekochem-Szczecin: mgr inż. J. Chuto, mgr inż. K. Marcinkowski

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990