RTP 26398 Warsztaty olfaktometryczne

PREZENTACJA POMIARÓW METODĄ OLFAKTOMETRYCZNĄ

Organizatorzy:

Zespół Pracowni Zapachowej Jakości Powietrzaoraz Studenckie Koło Zapachowej Jakości Powietrza

Program

31. 03. 2008   Prezentacja sprzętu i posterów 1. 04. 2008   Warsztaty

 (format:  jpg, rozmiar:  170 KB)

Opisy stanowisk warsztatowych:

Stanowisko 1: Oceny sprawności sensorycznej (selekcja)

Stanowisko 2: Ekstrapolacyjna metoda oznaczeń stężenia zapachowego

Stanowisko 3: Trening sieci neuronowej oceniającej zapach

Stanowisko 4: Pobieranie próbek gazów metodą płuca i japoński test trójkątowy

Stanowisko 5: Pobieranie próbek z dynamicznym rozcieńczaniem wstępnym

Stanowisko 6: Oznaczanie stężenia zapachowego metodą rozcieńczeń dynamicznych
    i wyznaczanie współczynnika Webera-Fechnera

Stanowisko 7: Emisja ze źródeł powierzchniowych. Pomiar z użyciem osłony
    i olfaktometru NASAL RANGER

Stanowisko 8: Oznaczanie stężenia zapachowego w smudze zanieczyszczeń na podstawie
    wyników ocen intensywności zapachu

Materiały informacyjne
(mini-vademecum olfaktometrii)

–   O Pracowni, program warsztatów i wykaz ulotek informacyjnych RTP 26398 (format:  pdf, rozmiar:  147 KB)
–   OLFAKTOMETRIA (ODORYMETRIA). Najważniejsze pojęcia i symbole
 (format:  pdf, rozmiar:  65 KB)–   KONTROLA WRAŻLIWOŚCI WĘCHU. Sprawdzanie zgodności z kryteriami selekcji do zaspołów (format:  pdf, rozmiar:  85 KB)
–   SPRAWNOŚĆ LABORATORIUM. Kryteria i kontrola (format:  pdf, rozmiar:  75 KB)
–   OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO Z UŻYCIEM OLFAKTOMETRU DYNAMICZNEGO (format:  pdf, rozmiar:  385 KB)
–   ROZCIEŃCZENIA STATYCZNE I TRÓJKĄTOWY TEST RÓŻNICOWY - WYZNACZANIE Ccd
 (format:  pdf, rozmiar:  642 KB)–   Pomiar stężenia zapachowego w powietrzu z użyciem
     NASAL RANGER FIELD OLFACTOMETER
 (format:  pdf, rozmiar:  265 KB)
–   OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU (format:  pdf, rozmiar:  63 KB)
–   OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO i EMISJI ZAPACHOWEJ METODĄ     
     EKSTRAPOLACYJNĄ
 (format:  pdf, rozmiar:  311 KB)
–   TERENOWE OZNACZENIA INTENSYWNOŚCI ZAPACHU i STĘŻENIA ZAPACHOWEGO (format:  pdf, rozmiar:  222 KB)
–   POBIERANIE PRÓBEK. Wstępne rozcieńczanie dynamiczne (format:  pdf, rozmiar:  144 KB)
–   POBIERANIE PRÓBEK METODAMI NIEDYNAMICZNYMI  (format:  pdf, rozmiar:  54 KB)
     I ROZCIEŃCZENIA STATYCZNE JAKO CZĘŚĆ POMIARU
–   POBIERANIE PRÓBEK ZE ŹRÓDEŁ POWIERZCHNIOWYCH
 (format:  pdf, rozmiar:  283 KB)–   ZASTOSOWANIA MODELOWANIA DYSPERSJI ZANIECZYSZCZEŃ (format:  pdf, rozmiar:  428 KB)
     (PROGNOZOWANIE ZASIĘGU UCIĄŻLIWOŚCI i OBLICZANIE EMISJI qod)
–   SEKWENCJE SYGNAŁÓW GC-FID JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAPACHU (format:  pdf, rozmiar:  189 KB)