Stanowisko 4

Pobieranie próbek gazów metodą płuca i japoński test trójkątowyPrzy stanowisku 4 prezentowaliśmy najbardziej popularną technikę pobierania próbek do badań olfaktometrycznych - cylinder gazowy, działający zgodnie z "zasadą płuca", opisaną w załączonych materiałach informacyjnych (patrz poniżej). Pobrane "metodą płuca" próbki powietrza atmosferycznego lub przemysłowych gazów odlotowych są w Japonii rozcieńczane statycznie, z użyciem worków z folii Nalophan i strzykawek o różnej wielkości (zależnie od stężenia zanieczyszczeń w próbce). Uczestnicy Seminarium mieli możliwość uczestniczenia w przygotowywaniu "trójkątów" - kompletów worków prezentowanym członkom zespołów olfaktometrycznych w czasie wykonywania testów trójkątowych (powąchaj  trzy nieodróżnialne wzrokowo próbki powietrza i wskaż, która z nich zawiera zanieczyszczenia). Próbki przygotowywano z użyciem sprzętu zalecanego przez Ministerstwo Środowiska Japonii, udostępnionego Pracowni przez Współpracowników z Tokyo Metropolitan Research Institute for Environmental Protection (więcej).


TABLICA INFORMACYJNA

 (format:  jpg, rozmiar:  851 KB)

Dodatkowe materiały informacyjne (ulotki):

Rozcieńczenia statyczne i Triangle Odour Bag Test 
Wstępne rozcieńczenia statyczne


Dodatkowe źródła informacji:

Wykłady (J. Kośmider):

Pobieranie próbek
-  Japoński test trójkątowy


Sesja Naukowa SKN ZUT w Szczecinie: Pobieranie próbek do analiz olfaktometrycznych (ppt z narracją)http://www.odory-szczecin.ps.pl/uploads/prezentacje/CD_POBIERANIE%20P.zip