2005 - 2007

Grant KBN Nr 1398/2005/29

ODORYMETRIA.  NOWE  METODY  POMIARÓW

 


Charakterystyka pracy

Badania dotyczyły "systemu GC-NN" (koncepcja: PB Nr 7T09C05021) - specyficznej dla mieszanin odorantów metody interpretacji chromatogramów (GC) z użyciem sieci neuronowych (NN). W latach 2006-2007:
- określono zróżnicowanie i zmienność węchowej wrażliwości studentów PS; warunki selekcji określone w PN-EN 13725 spełnia ~25% badanych,
- wygenerowano NN wiążące zbiory sygnałów detektora GC (FID, FPD) z informacjami o zapachu próbek (benzyna Pb95+ rozpuszczalnik do farb+Avgas 100LL; alkohole w powietrzu i w benzynie,
- zaproponowano metodę klasyfikacji mieszanin odorantów (kryteria: rodzaj i siła zapachu) techniką rozpoznawania obrazów; opracowano algorytm ocen podobieństwa chromatogramów próbek i wzorców (obrazy tworzone na podstawie plików .asc z programu PeakSimple). Potwierdzono możliwość wykorzystania GC-NN w monitoringu zapachowym. Rozpoczęto badania aplikacyjne dot. przetwarzania fosforytów (nawozy, H3PO4).

Oferta wykorzystania

System GC-NN może być używany w obszarach ochrony środowiska, diagnostyki medycznej, technologii żywności itd. Jest alternatywą dla sensorycznych ocen intensywności zapachu (czasochłonnych, kosztownych, czasami szkodliwych dla oceniających). Może być używany, jako system wspomagania decyzji (ciągły monitoringu zapachu). Nie wymaga stosowania specjalistycznego i kosztownego wyposażenia (mogą być wykorzystane popularne chromatografy).

 


Do bazy danych opi:   TUTAJ

Tekst sprawozdania z realizacji projektu jest dostępny w formacie pdf. Aby go pobrać, kliknij w obrazek. Do obejrzenia materiału można użyć programu Adobe Acrobat Reader lub Foxit Reader.

 (format:  pdf, rozmiar:  2,76 MB)