Stanowisko 1

Oceny sprawności sensorycznej (selekcja kandydatów do zespołów)W czasie warsztatów olfaktometrycznych dużym zainteresowaniem Uczestników Seminarium cieszyło się stanowisko, przy którym wszyscy mogli poddać się ocenom sprawności sensorycznej, wykonywanym metodą zalecaną przez Japońskie Ministerstwo Środowiska (pięć substancji zapachowych, testy "dwa z pięciu") oraz stosowaną w Stanach Zjednoczonych (zapach n-butanolu; "trójkątowy pen-test").


Zgodnie z PN-EN 13725:2007 selekcję kandydatów do zespołów przeprowadza się wykonując wielokrotne badania indywidualnego progu wyczuwalności zapachu n-butanolu. Pomiary progu są wykonywane metodą rozcieńczeń dynamicznych.


Najważniejsze informacje nt. wymienionych metod oraz określonych w normie europejskiej kryteriów selekcji kandydatów na członków zespołów olfaktometrycznych zawiera ulotka nr 2 - Kontrola wrażliwości węchu (format:  pdf, rozmiar:  145 KB).


Poza udziałem w badaniach indywidualnych progów wyczuwalności węchowej metodą japońską i amerykańską uczestnicy Seminarium mogli obejrzeć przygotowany przez studentów PS film ilustrujący przebieg badań  wykonywanych  w Pracowni z użyciem dynamicznego olfaktometru TO7 oraz fragmenty instruktażowego filmu dotyczącego technik olfaktometrycznych zalecanych przez Japońskie Ministerstwo Środowiska. Film japoński został nam udostępniony dzięki uprzejmości  Hiroyuki Ueno z Tokyo Metropolitan Research Institute for Evironmental Protection, z którym nawiązaliśmy kontakty naukowe (wspólne badania zainicjowane w roku 2006 w Szczecinie, więcej).


Do pobrania:

 • fragmenty filmu japońskiego, ilustrujące przebieg testu wrażliwości węchu i  opracowanie wyników (bardzo przepraszamy za usterki w ścieżce dźwiękowej);
                                            Co to jest PANEL? (format:  wmv, rozmiar:  23 MB),

 • film przygotowany w Pracowni przez studentów Politechniki Szczecińskiej (K.Wysocka i wsp.; wersja filmu poprawiona w stosunku do przedstawianej na Seminarium);
                                           Badania wrażliwości węchu w PZJP (format:  wmv, rozmiar:  22 MB)  


Uczestnicy Seminarium mieli ponadto możliwość zapoznania się z posterami (patrz - poniżej), ilustrującymi wyniki badań:

 • sensorycznej sprawności studentów Politechniki Szczecińskiej, wykonanych w Pracowni metodą rozcieńczeń dynamicznych - zgodnie z PN-EN 13725 - w roku akad. 2006/2007;
                                            POSTER 1 (format:  JPG, rozmiar:  817 KB); 
  (materiały pezentowane na Seminarium POL-EMIS, M. Bojarska i wsp., Karpacz 2008; badania były kontynuowane w roku akademickim 2008/2009 przez studenckie Koło Zapachowej Jakości Powietrza - wyniki zostały zaprezentowane przez K. Wysocką (format:  zip, rozmiar:  58 MB) na Sesji Naukowej SKN ZUT ).
 • skuteczności dezodoryzacji gazów z kompostowni odpadów w biofiltrze, wykonanych w  Żywcu przez grupę pracowników i studentów WTiICh;
                                            POSTER 2 (format:  jpg, rozmiar:  124 KB) 
  (
  wrażliwość węchowa studentów była sprawdzana zgodnie z PN-EN 13725 w czasie  laboratoryjnych ćwiczeń z przedmiotu ODORYMETRIA, poprzedzających wyjazd do Żywca; patrz również: Junga R., Sosialuk M.: Oceny skuteczności dezodoryzacji. Redukcja stężenia zapachowego w biofiltrze, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 41, nr 5, 130-142, 2007),
 • sprawności węchu, wykonanych w Tokyo Metropolitan Research Institute for Environmental Protection dwoma metodami - zgodnie z PN-EN 13725 oraz  japońską metodą "dwa z pięciu";
                                            POSTER 3 (format:  jpg, rozmiar:  608 KB)  
  (część
  wyników prezentowanych przez Hiroyuki Ueno i Współpracowników na  Międzynarodowe Konferencji "Environmental Odour Management", Kolonia 2004;  całość prezentacji do pobrania - TUTAJ (format:  pdf, rozmiar:  335 KB)).