TRANSFER WIEDZY

Jednym z głównych celów badań prowadzonych w Pracowni jest doprowadzenie do rozwiązania problemów prawnej ochrony zapachowej jakości powietrza w Polsce. Niezbędnymi warunkami osiągnięcia tego celu są:  • nieustanne śledzenie osiągnięć zespołów zagranicznych, zajmujących się podobnymi zagadnieniami, i nawiązywanie bezpośrednich kontaktów roboczych;  przedstawiamy nasze dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie (patrz: międzynarodowe Seminaria w Polsce - 1993 i 2008, TEGO UCL - Belgia, TITECH - Japonia, MRI EP - Japonia, EOG - Francja, ODOURNET UK - Wielka Brytania, Univ. zu Lubeck - Niemcy).

Zobacz też: