B3.2. Standardy zapachowej jakości powietrza

Artykuły nt. rozwiązań legislacyjnych, projektowanych w Pracowni i planowanych przez Resort Środowiska Przykłady rozwiązań legislacyjnych w innych krajach


Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC), DRAFT, Horizontal Guidance for Odour (format:  pdf, rozmiar:  1,99 MB); IPPC H4 Part 1 – Regulation and Permitting (format:  pdf, rozmiar:  1,99 MB);  fragment:   Zalecane kryteria zapachowej uciążliwości (format:  jpg, rozmiar:  192 KB); - załącznik 6, strona 54

IPPC H4 Part (format:  pdf, rozmiar:  1,99 MB) (format:  pdf, rozmiar:  1,99 MB) 2 – Assessment and Control  (format:  pdf, rozmiar:  1,99 MB)

The Offensive Odor Control Law in Japan (format:  pdf, rozmiar:  5,90 MB)

Odor Index Regulation and Triangular Odor Bag Method (Japan) (format:  pdf, rozmiar:  8,46 MB)

Dutch Legislation on Ammonia and Odour, 2008  (format:  pdf, rozmiar:  5,87 MB)

Ministerstvo životního prostředí (MŽP);  Regulation No.356/2002 Coll. of the Ministry of Environment (format:  pdf, rozmiar:  298 KB) which specifies the list of pollutants, general emission limits, way of conveying news and information, determination of quantities of emitted pollutants, dark shade of smoke, admissible degree of bad smell irritation, smell intensity, conditions of authorization of persons, demands on keeping operating records of air-polluting sources and conditions of their application.

Odour policies, regulations in Australia and abroad

ODOURNET,  Legislation:  Overview of relevant legislation  with regard to control of odour releases and odour nuisance


Przebieg prac legislacyjnych w Polsce


Prezentacje Power Point:

Standardy zapachowej jakości powietrza - przegląd (format:  zip, rozmiar:  3,87 MB) 

Wystąpienie J. Kośmider na Seminarium w Ministerstwie Środowiska, marzec 2009 (ppt z narracją) (format:  zip, rozmiar:  27 MB)

Anna Rusin: Weryfikacja prognoz zapachowej uciążliwości (ppt z narracją)
 (format:  zip, rozmiar:  28 MB)