Dyplomanci

Tematy prac dyplomowych, zgrupowane w bloki problemowe:


 

Wykaz chronologiczny:


 • Malwina Kozak (2010):   Prognozowanie zapachowej uciążliwości instalacji (ferma tuczu trzody chlewnej)
 • Natalia Staszak (2010): Prognozowanie zapachowej uciążliwości instalacji (produkcja superfosfatu)
 • Aleksandra Makowska  (2010, praca inżynierska):   Prognozowanie zapachowej uciążliwości instalacji (hamulce pojazdów szynowych, wstawki kompozytowe);  prezentacja na Sesji Naukiwej SKN ZUT z narracją -  TUTAJ
 • Magdalena Iwan (2009):  Prognozowanie zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów (ferma trzody chlewnej)
 • Patrycja Romanowska (2009): Wskaźniki emisji odorantów z działalności gospodarczej  (KOMAGRA, Tychy)
 • Anna Rusin (2009): Weryfikacja prognoz zasięgu zapachowej uciążliwości emitorów
 • Małgorzata Bojarska (2008): Nowe metody monitoringu emisji zapachowej
 • Leszek Micek (2008): Oceny zasięgu zapachowej uciążliwości rzeczywistego emitora gazów odlotowych   (wykorzystanie wskaźników emisji z WKFIV w Policach w odniesieniu do FOSFAN S.A.)
 • Ewa Wojtków (2008):  Badania skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych z kompostowni odpadów
 • Anita Sędzik (2008): Oceny zasięgu zapachowej uciążliwości kompostowni odpadów
 • Małgorzata Chruściel-Grabka (2007): Sieci neuronowe w odorymetrii. Neuronowy model zależności intensywności zapachu od stężenia zanieczyszczeń
 • Grzegorz Grabka (2007): Sieci neuronowe w odorymetrii. Neuronowy model zależności stężenia zapachowego od stężenia zanieczyszczeń
 • Milena Połeć (2006): Odorymetria w zarządzaniu jakością powietrza. Uciążliwość fermy norek – prognozowanie częstości występowania zapachu
 • Kamila Kierzkowska (2006): Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Model neuronowy zapachu mieszanin butanol-aceton-etanol
 • Joanna Ramach (2006): Zapach mieszanin odorantów. Próg wyczuwalności zapachu n-butanolu z domieszkami etanolu
 • Jacek Zdyb (2006): Odorymetria w zarządzaniu jakością powietrza. Uciążliwość fermy norek – oszacowanie wskaźników emisji zapachowej odorantów na podstawie terenowych badań stężeń przygruntowych
 • Artur Siuda (2006): Ocena precyzji oznaczeń sensorycznych, Wrażliwość węchowa – zróżnicowanie wartości ITE w grupie ośmioosobowej
 • Agnieszka Skrzypek (2006): Zapach mieszanin odorantów. Próg wyczuwalności zapachu n-butanolu z domieszkami acetonu
 • Radosław Krysiewicz (2005): Sygnały FID/GC jako zmienne objaśniające zapach w systemie GC-NN
 • Paweł Wetklo (2005): Prognozowanie przygruntowych stężeń zapachowych na podstawie intensywności zapachu gazów odlotowych (produkcja H3PO4  z fosforytu „Togo”)
 • Olimpia Korpalska (2006): Precyzja sensorycznych oznaczeń intensywności zapachu a możliwości prognozowania przygruntowych stężeń zapachowych (produkcja H3PO4  z fosforytu „Togo”)
 • Monika Paczos (2005): Próg węchowej wyczuwalności n-butanolu
 • Monika Kuchnowska (2005): Precyzja sensorycznych pomiarów intensywności zapachu a możliwość weryfikacji praw psychofizycznych
 • Monika Krusińska (2005): Modelowanie intensywności zapachu mieszanin aceton–etanol–butanol
 • Marcin Kuna (2005): Wskaźniki emisji odorantów (produkcja H3PO4 z fosforytu „Tunezja”
 • Ewelina Olesińska (2005): Zapach mieszanin  n-butanol – aceton
 • Jakub Sendorek (2005):  Statystyka stężeń radionuklidów naturalnych i sztucznych w Szczecinie
 • Łukasz Robazel (2004): Modelowanie percepcji zapachu z użyciem sieci neuronowych. Mieszanina aceton-izopropanol (1 : 1)  jako bodziec węchowy
 • Katarzyna Łużeńczyk-Ulas (2004): Modelowanie percepcji zapachu za pomocą sieci neuronowych. Etanol jako bodziec węchowy
 • Joanna Gawron (2004): Modelowanie percepcji zapachu za pomocą sieci neuronowych. Izopropanol jako bodziec węchowy
 • Jarosław Topa (2004): Sieci neuronowe w odorymetrii. Szum informacyjny a dokładność oznaczeń intensywności zapachu metodą GC-NN
 • Honorata Dudek (2004): Modelowanie percepcji zapachu za pomocą sieci neuronowych. Interakcje węchowe w mieszaninach aceton-izopropanol
 • Błażej Wargin (2004): Modelowanie percepcji zapachu z użyciem sieci neuronowych. Mieszanina aceton-izopropanol (1 : 5) jako bodziec węchowy
 • Anna Staniszewska (2004): Odorymetria w zarządzaniu jakością  powietrza. Prognozowanie zasięgu uciążliwości dla terenów zabudowy mieszkalnej z usługami rzemieślniczymi.
 • Anna Tomaszewska (2004): Odorymetria w zarządzaniu  jakością  powietrza. Prognozowanie zasięgu uciążliwości dla terenów zabudowy  mieszkalnej na obszarach przemysłowych.
 • Małgorzata Podołowska (2004): Odorymetria w zarządzaniu jakością powietrza. Prognozowanie zasięgu uciążliwości dla terenów o funkcji  chronionej
 • Paulina Zawada (2003):  Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywnosci zapachu (pięć zmiennych objaśniających)
 • Marzena Żołnierkiewicz (2003):Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywnosci zapachu (pięć zmiennych objaśniających)
 • Karolina Kućko (2003): Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywności i hedonicznej  jakości zapachu (2)
 • Karolina Bielinowicz (2003): Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywności i hedonicznej  jakości zapachu (1)
 • Beata Krajewska (2003): Monitoring zapachu z użyciem GC-NN. Analizator intensywnosci zapachu (czternaście zmiennych objaśniających)
 • Arkadiusz Skurzewski (2003): Modelowanie percepcji zapachu
 • Paweł Pruszkowski (2002): Sieci neuropodobne w odorymetrii
 • Jolanta Szczepańska (2001): Prawa psychofizyczne w odorymetrii (1)
 • Anna Oskierko-Depa (2001): Prawa psychofizyczne w odorymetrii (2)
 • Maja Kapuścińska-Wawrowska (2000): Zapachowa  uciążliwość  Cukrowni  „Szczecin”
 • Renata Makowska (2000): Zapylenie  i  stężenie  radionuklidów  w  otoczeniu  WTiICh
 • Renata Widejko (1999): Dezodoryzacja gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego metodą absorpcji
 • Magdalena Kaczmarek (1999): Ozonowanie w reaktorze wytwórni kwasu fosforowego. Odorymetryczne badania skuteczności dezodoryzacji
 • Elżbieta Witkowska (1999): Zapachowa uciążliwość produkcji kwasu fosforowego z fosforytu TUNEZJA
 • Beata Ostolska (1999): Zapachowa uciążliwość produkcji kwasu fosforowego. Wpływ pochodzenia surowców
 • Agnieszka Kładna (1999): Produkcja kwasu fosforowego. Zapach a skład gazów odlotowych 
 • Marzena Kowalska (1999): Siarkowodór w gazach odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego
 • Małgorzata Zamelczyk (1998): Związki węgla w gazach odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego (identyfikacja metodą GC-MS
 • Julia Gabryluk (1998): Emisja związków siarki z wytwórni kwasu fosforowego (RSH, CH3SCH3, CS2)
 • Jolanta Tondera (1998): Hedoniczna jakość zapachu gazów przemysłowych
 • Joanna Kucharska (1998): Związki węgla w gazach i ściekach z wytwórni kwasu fosforowego (analiza TOC)
 • Jarosław Wróblewski (1998): Ozonowanie reaktora wytwórni kwasu fosforowego (skuteczność dezodoryzacji gazów odlotowych
 • Eliza Wojtowicz (1998): Rozprzestrzenianie się odorów w otoczeniu Z.Ch. „POLICE” (weryfikacja modelu dyspersji)
 • Agnieszka Kotfica (1998): Rozprzestrzenianie się odorów w otoczeniu Z.Ch. „POLICE” (weryfikacja modelu dyspersji)
 • Renata Rabczenko (1997): Dezodoryzacja gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego metodą absorpcji
 • Marzena Kłys (1997): Poszukiwania korelacji pomiędzy zapachem gazów odlotowych z produkcji kwasu fosforowego a stężeniami wybranych związków siarki
 • Małgorzata Smyka (1997): Olfaktometryczne badania zapachowej uciążliwości wytwórni kwasu fosforowego
 • Małgorzata Raczewska (1997): Dezodoryzacja gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego metodami adsorpcji w fazie fluidalnej
 • Małgorzata Golasińska (1997): Analiza możliwości spełnienia europejskich standardów zapachowej jakości powietrza w otoczeniu Polic
 • Ewa Kurek (1997): Promieniowanie ultrafioletowe jako czynnik dezodoryzujący gazy odlotowe z wytwórni kwasu fosforowego
 • Edyta Wojtan (1997): Ocena zapachowej uciążliwości wybranego rodzaju działalności gospodarczej (wytwórnie kwasu fosforowego)
 • Beata Wysocka (1997): Poszukiwania korelacji pomiędzy zapachem gazów odlotowych z produkcji kwasu fosforowego a stężeniami wybranych zanieczyszczeń
 • Beata Kapełuś (1997): Ocena zapachowej uciążliwości wybranego rodzaju działalności gospodarczej (wytwórnie kwasu fosforowego)
 • Aneta Wasiecka-Burlikowska (1997): Charakterystyka zapachowa uciążliwych zanieczyszczeń powietrza. Przegląd i analiza baz danych
 • Aneta Gizewska (1997): Identyfikacja zanieczyszczeń gazów odlotowych z wytwórni kwasu fosforowego metodą GC-MS
 • Katarzyna Buchajczyk (1995): Ocena zapachowej uciążliwości Cukrowni „Szczecin”
 • Anna Daszkiewicz  (1994): Próby maskowania zapachu metyloaminy
 • Edyta Komaniecka (1992): Współdziałanie odorantów w procesie percepcji zapachu