Lionel Pourtier, Francja

W maju 2005 Pracownię Zapachowej Jakości Powietrza odwiedził Pan dr Lionel Pourtier, kierownik francuskiego laboratorium odorymetrycznego EOG;  patrz:            

 (format:  jpg, rozmiar:  64 KB)

Z okazji wizyty zorganizowano Seminarium Naukowe Instytutu. Gość Pracowni zapoznał się z wyposażeniem Pracowni. Omówiono kierunki i możliwości ewentualnej współpracy. Największe zainteresowanie Gościa budziły stosowane w Pracowni metody określania poziomu uciążliwości rzeczywistych źródeł odorantów - możliwości zastosowania terenowych oznaczeń jakości zapachu, metody analizy skarg ludności i kwestionariuszy ankietowych itp. Stwierdzono, że konieczne jest opracowanie procedur, które powinny być przedmiotem kolejnych norm europejskich (uzupełnienie zakresu EN 13725). Obecnie zajmuje się tymi problemami grupa robocza WG 27 w TC264 Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN/TC264/WG27).


Plan wizyty pana dr Lionela Pourtier 
GROUPE GED - Environnement et Développement

70 rue Pierre Duhem – Pôle d’activités
13856 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3
Tel : 04-42-16-65-29    Fax : 04-42-16-65-04


Prezentacje na seminarium:


dr Lionel Pourtier:

Prezentacja działalności i doświadczeń konsorcjum EOG

Francuskie standardy zapachowej jakości powietrza


Wystąpienia gospodarzy spotkania