Monika Sosialuk

Pani mgr inż. Monika Sosialuk była w latach 1999 - 2007 pracownikiem technicznym Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska (kierownik Laboratorium Toksykologii). W roku 2004 rozpoczęła studia doktoranckie i badania naukowe pod opieką prof. dr hab. inż. Joanny Kośmider. Rozpoczęta praca doktorska dotyczyła możliwości obiektywizacji pomiarów odorymetrycznych. Została przerwana z powodu urlopu macierzyńskiego i opiekuńczego oraz zmiany miejsca zatrudnienia.

W pierwszym okresie badań pani mgr inż. Monika Sosialuk zajmowała się – wraz z dyplomantami Pracowni – zagadnieniami psychofizyki węchu. Kontynuowała pracę, rozpoczętą w ramach projektu badawczego KBN 2001-2003: Intensywność zapachu. Prawa psychofizyczne i sztuczne sieci neuronowe i pracy doktorskiej dr inż. Bartosza Wyszyńskiego. Wyniki badań opublikowano w Archiwum Ochrony Środowiska i prezentowano na OLFACTORY BIORESPONSE III (2003) w Dreźnie.

W roku 2007 mgr inż. Monika Sosialuk była kierownikiem zespołu badawczego, wykonującego  oznaczenia skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych z kompostowni odpadów komunalnych w Żywcu.    

 (format:  jpg, rozmiar:  151 KB) 

Patrz również:  Obiektywizacja pomiarów odorymetrycznych; prezentacja na seminarium doktoranckim 2004