1984 - 1989

CPBR 11.4  Cel 6

DEZODORYZACJA  GAZÓW  METODAMI  CHEMISORPCJI


Charakterystyka pracy

Opracowano przegląd piśmiennictwa, dotyczącego metod dezodoryzacji gazów odlotowych. Wykonano badania zapachu modelowych próbek powietrza zanieczyszczonego siarkowodorem, trimetyloaminą i produktami rozkładu ryb oraz oznaczenia skuteczności dezodoryzacji  w warunkach laboratoryjnych. Przeprowadzono oznaczenia emisji zapachowej z wytwórni mączki rybnej zakładu PPDiUR ODRA w Świnoujściu i skuteczności dezodoryzacji metodą chemisorpcji. Sporządzono projekt techniczny instalacji dezodoryzującej.

Publikacje:  Medycyna Pracy, 1990; Ochrona Powietrza, 1990 nr 2nr 3 Archiwum Ochrony Środowiska 1990; skrypty uczelniane DEZODORYZACJA GAZÓW I ŚCIEKÓW 1985-1991;  rozprawa habilitacyjna: Sensoryczne metody oceny zapachowej jakości powietrza i skuteczności dezodoryzacji, 1991

Więcej informacji:    prezentacja Power Point (format:  zip, rozmiar:  3,47 MB).

Do obejrzenia prezentacji można użyć programu Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress lub Microsoft PowerPoint Viewer.

  (format:  zip, rozmiar:  3,47 MB)