Publikacje

Zespół Pracowni od lat 1980-tych stara się spopularyzować pojęcia i techniki olfaktometrii (odorymetrii),  systematycznie publikując wyniki swoich badań i opracowania przeglądowe.  Publikacje najwcześniejsze (lata 1960-te i 1970-te) dotyczyły przede wszystkim usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych z produkcji kwasu azotowego oraz nowych metod analizy składu tych gazów (tematyka pracy doktorskiej kierownika Pracowni). Od połowy lat 1980-tych dominującym tematem publikacji są problemy odorymetrii (olfaktometrii) i dezodoryzacji.

 Wykazy publikacji pracowników są dostępne w bazie danych Biblioteki Głównej ZUT . (m.in. J. Kośmider i współautorzy).