Normalizacja procedur olfaktometrycznych

 

W Polskim Komitecie Normalizacyjnym ustalono (1994), że niezbędne programy prac w dziedzinie odorymetrii opracuje NKP Nr 118 ds. Podstawowych Zagadnień Jakości Powietrza, kierowana przez prof. dr hab. inż. Z. Witkiewicza (WAT, Warszawa). Miały być oparte na bogatym doświadczeniu wielu krajów, a przede wszystkim członków Grupy Roboczej WG2 w CEN (patrz: wykaz norm dotyczących tematu "odour"). Grupa została powołana w celu opracowania normy europejskiej dotyczącej olfaktometrycznych pomiarów "emisji zapachowej". Jej kierownikiem był pan Ton van Harreveld, (biogram w Wikipedii.pl)światowy ekspert w dziedzinie olfaktometrii (patrz: Seminarium ODOURS'1993).  Bardzo bogatym źródłem informacji o technikach badań olfaktometrycznych były też (i nadal są) materiały publikowane przez niemieckie stowarzyszenie VDI (patrz: wykaz VDI-Richtlinien pod hasłem "geruch" i hasło w Wikipedia.pl).   Były też dostępne liczne inne materiały, w tym opracowania własne Pracowni.


W efekcie tych działań

w projekcie programu prac Komisji Nr 118 na 1997-1999

znalazły się, zgłoszone przez prof. J. Kośmider, pozycje:

  • Ochrona czystości powietrza. Odorymetria. Pomiary liczby jednostek zapachowych (emisja) metodą rozcieńczeń.
  • Ochrona czystości powietrza. Odorymetria. Oceny częstości występowania zapachu (imisja)

Niestety te zadania nie zostały zamieszczone w ostatecznej wersji programu, zatwierdzonego do realizacji przez Biuro PKN, co wyjaśniano spiętrzeniem zadań normalizacyjnych związanych z przygotowaniami do wejścia do Unii Europejskiej.

Oznaczało to konieczność oczekiwania na zakończenie prac CEN, zmierzających do ustanowienia normy europejskiej EN: Air quality. Determination of odour concentration by dynamic olfactometer.


Oczekiwana norma europejska 13725

weszła w życie w roku 2003.

Została w roku 2005 uznana za PN w wersji angielskojęzycznej. W roku 2004 Polski Komitet Normalizacyjny przekazał do Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza zadanie przygotowania wersji polskiej (tłumaczenie  - mgr inż. Beata Krajewska, weryfikacja – prof. Joanna Kośmider). W roku 2005 został opublikowany artykuł: "Normalizacja olfaktometrii dynamicznej (format:  pdf, rozmiar:  854 KB)" (NORMALIZACJA 1/2005), którego celem było przybliżenie nowych wprowadzanych pojęć specjalistom różnych dziedzin. Wersja polska PN-EN 13725 została opublikowana w roku 2007.


Norma PN-EN 13725 nie dotyczy ocen stężenia odorantów w powietrzu atmosferycznym

oraz pomiarów emisji ze źródeł niezorganizowanych.

Procedury oznaczeń stopnia uciążliwości zapachu w otoczeniu emitorów opracowuje obecnie Grupa Robocza WG27, powołana w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym  (patrz: CEN/TC264/WG27; automatyczne tłumaczenie protokołu posiedzenia WG27 - TUTAJ).


Zespół Pracowni podejmuje próby włączenia się do tych prac. Kontynuowane są badania, zmierzające do normalizacji oznaczeń intensywności zapachu w smudze zanieczyszczeń oraz sprawdzenia precyzji oznaczeń stężenia zapachowego w smudze z użyciem NASAL RANGER FIELD OLFACTOMETER (patrz - badania 2007-2012).