WYKŁADY - blok A

WĘCH  BIOLOGICZNY I SZTUCZNY

Olfaktometria jest jedną z gałęzi obszernej dziedziny analityki - analizy sensorycznej, która jest ważną częścią towaroznawstwa artykułów spożywczych i wielu różnych artykułów przemysłowych codziennego użytku. Sensoryczne badania jakości tych wyrobów są wykonywane przez  wyselekcjonowane zespoły ekspertów lub przez liczne grupy  konsumentów. 


Ostatnio są oni coraz częściej zastępowani przez urządzenia pomiarowe,  takie jak tzw.  "elektroniczny nos" lub  "sztuczny węch". 


Opracowanie procedur analizy sensorycznej oraz konstrukcji "elektronicznych nosów"  wymaga wiedzy z dziedziny anatomii narządów zmysłów, neurofizjologii, psychofizyki i innych nauk nietechnicznych. W zakres e-SZKOŁY włączono elementarne wiadomości z tego zakresu.


WYKŁADY
    Karty kursów


Patrz też:  Wikipedia, Kategoria: Odory