Organizator Konferencji i program Baltic Green Belt

Federacja jest członkiem międzynarodowej organizacji Coalition Clean Baltic, skupiającej organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony wód i bioróżnorodności Bałtyku. CCB koncentruje swą działalność na trzech płaszczyznach tj.:

  • ochrona wód w Basenie Morza Bałtyckiego,
  • zapobieganie niekontrolowanemu rozwojowi inwestycji szkodliwych dla środowiska Bałtyku,
  • rozwój zrównoważonego rybołówstwa na Morzu Bałtyckim.

 

Ostatnio GAJA - Szczecin  bierze udział w realizacji międzynarodowego programu ochrony Bałtyku poprzez utworzenie Zielonego Pasa, stanowiącego przedłużenie istniejącego już od wielu lat Pasa Lądowego  (patrz - mapka poniżej i lista wykonawców projektu Baltic Green Belt).Członkowie Federacji GAJA uważają odory za jeden z dominujących rodzajów negatywnego oddziaływania wielkoprzemysłowych ferm na środowisko. Systematycznie gromadzą i upowszechniają informacje, dotyczące tych spraw (patrz np. http://lightsender.pl/projekty/ciekawe-strony1/ ).

Publikują również własne opracowania, takie jak prezentacja Odory jako jeden z głównych problemów związanych z funkcjonowaniem ferm wielkoprzemysłowych, przedstawiona na Seminarium RTP 26398 „Ograniczanie uciążliwości odorowych”  (Jakub Skorupski, Międzyzdroje, 31 marca – 1 kwietnia 2008), poster z Konferencji w Kołobrzegu, zamieszczony poniżej i wiele innychhttp://balticgreenbelt.org.pl/index.php?page=alias-2.


 (format:  jpg, rozmiar:  535 KB)