Studenckie Koło Naukowe

Studenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej PS, a przede wszystkim - kierunku Ochrona Środowiska, wyrażali zainteresowanie problemami olfaktometrii i dezodoryzacji od początku istnienia Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza (rok 1993). Czynnie uczestniczyli w pomiarach wykonywanych w ramach realizowanych w Pracowni prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

Patrz:

 dydaktyka/Udział studentów w pracach badawczych,
 granty KBN i MNiSzW,
 współpraca z przemysłem;
 współpraca z  MRI-EP Tokio.

*   KZJP w ktalogu kół naukowych i organizacji studenckich StRuNa


<span></span> (format:  jpg, rozmiar:  56 KB)

 


 

 

 

 

W roku 2007/2008 zostały formalnie utworzone Sekcje Zapachowej Jakości Powietrza, działające w ramach Studenckich Kół Naukowych "Technolog" i "Liga Ochrony Przyrody". Członkowie Sekcji aktywnie popularyzowali olfaktometrię w czasie kilku promocyjnych akcji Politechniki Szczecińskiej. Byli aktywnymi współorganizatorami wystawy sprzętu olfaktometrycznego i warsztatów olfaktometrycznych, zorganizowanych na Międzynarodowym Seminarium RTP 26398 (marzec-kwiecień 2008), poświęconym problemom zmniejszania zapachowej uciążliwości.<span><span>Założycielskie zebranie Koła Zapachowej Jakości Powietrza odbyło się 18 listopada 2008. </span>

<span>Koło liczyło wówczas około 30 członków. Dokonano wyboru Zarządu - pierwszym Prezesem została Patrycja Romanowska. Został zatwierdzony statut >. </span>

<span>Od początku swojej działalności Koło w istotnym stopniu wspomaga zespół Pracowni w badaniach naukowych (badania własne, praca doktorska, prace magisterskie).</span>

W roku akademickim 2008/2009 członkowie Koła uczestniczyli w:

<span>  - systematycznych badaniach wrażliwości węchowej na zapach n-butanolu 
    (kontrola zgodności z PN-EN 13725, selekcja do zespołów pomiarowych),
  - terenowych badaniach zapachowej uciążliwości ferm trzody chlewnej
    zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim,
  - oznaczeniach emisji zapachowej z Zakładu Olejów Roślinnych w Tychach,
  - terenowych badaniach zapachowej uciążliwości występującej w otoczeniu 
    wytwórni mączki rybnej w Gniewinie (województwo pomorskie),
  - badaniach właściwości kompozytowych materiałów ciernych,
    stosowanych do produkcji wstawek hamulcowych (FRENOPLAST-Szczytno).</span>

<span>
</span>


<span>Część wyników badań członkowie Koła prezentowali w czasie  I. Sesji Naukowej SKN ZUT w grudniu 2009 (więcej ).</span>

<span><span>W roku 2010</span> członkowie Koła prowadzili kolejne warsztaty odorymetryczne - analogiczne do warsztatów na RTP 26398 (Międzyzdroje 2008). </span>

<span>Najważniejsze techniki pomiarów olfaktometrycznych zostały zaprezentowane 140. uczestnikom  Ogólnopolskiego Wiosennego Zjazdu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Góry Sowie, kwiecień 2010) oraz okolo 100. uczestnikom Międzynarodowej Konferencji nt. "Rolnictwo zrównoważone a wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w kontekście przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego"  (program Baltic Green Belt, Kołobrzeg, 22-23 czerwca 2010).</span>

<span>Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. </span>

</span>


<span>

 

Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Góry Sowie, kwiecień 2010

Konferencja nt. "Rolnictwo zrównoważone a wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w kontekście przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego"


Kołobrzeg, czerwiec 2010

Relacje z Konferencji,
przygotowane przez Telewizję Pomerania
(Andrzej Gross, Magdalena Mackiewicz)
- kliknij na obrazku

 

 


</span>