Serge Vigneron, Belgia

Kontakt z zespołem pracowni odorymetrycznej Katolickiego Uniwersytetu w Louvain (UCL) nawiązano w roku 1996 w czasie szkolenia TEMPUS: ECO-INTEGRATED MECHANICAL ENGINEERING (organizatorzy: Politechnika Gdańska,  Wydział Mechaniczny PS). W Szczecinie przebywał wówczas belgijski wykładowca – Pan Serge Vigneron,  przedstawiciel  TEGO (Treitment des Effluents Gazeux et Olfactometie, CERTECH, UCL), organizator międzynarodowych konferecji dot. ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem VOC i  odorami.

Poniżej omówienie opublikowanych w roku 1994 materiałów z jednej z takich  konferencji

(więcej >} .

Omówienie książki:   
The purpose of the symposium was to present recent advances in characterization and control of odour and volatile organic compound emissions in the atmosphere, and to contribute to the state-of-the-art of measurement and sampling tools, impact prediction methods and abatement techniques. Topics covered were:Legislative aspectsEmission characterizationAbatement technologies, both recuperative and destructive andReduction methods.Apart from the global problems of climate, all aspects relating to the workplace environment and official regulations were discussed.

&nb


Pan dr Serge Vignerone bardzo wysoko ocenił wyposażenie naszej Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza i poziom wykonywanych prac. Umożliwił dwóm młodym adeptkom szczecińskiej odorymetrii odbycie czteromiesięcznego stażu w TEGO (Louvain/Seneffe). Na staż wyjechały dwie studentki IV roku Ochrony Środowiska, które zamierzały wykonywać w naszej Pracowni prace magisterskie (Elwira Wróblewska, Magdalena Kotfica).


Z inicjatywy Pana S. Vigneron Pani Joanna Kośmider została zaproszona przez głównych organizatorów kongresu EURODEUR 1997 w Paryżu – INERIS  (Dinard Cedex, Francja) – do Komitetu Naukowego oraz do wygłoszenia dwóch referatów na Kongresie (patrz - prezentacje).

Z  zaproszenia do dalszej regularnej współpracy – dotyczącej wspólnej organizacji kolejnych konferencji międzynarodowych (w między innymi w Polsce) – prof. Kośmider nie mogła skorzystać ze względu na przeciążenie zespołu codziennymi obowiązkami dydaktycznymi i badawczymi.

Późniejsze kontakty ograniczały się do krótkich spotkań przedstawicieli Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza z organizatorami EURODEUR’99 i EURODEUR’2003 w czasie Kongresów (1999 - mgr inż. Bartosz Wyszyński, 2003 – Beata Krajewska i Arkadiusz Skurzewski).