Beata Merecka, Bradford on Avon

 

Z    ODOURNET Companies:  United Kingdom Odournet UK Ltd. was established in 1994. The company provides services to the UK, Ireland and internationally (e.g. United States). The company is located near Bath and hosts the Olfactolab olfactometry laboratory. The company specialises in nuisance investigation, problem definition, and IPPC/ planning licence preparation.


Więcej:  Odournet-companies >>Produkty i usługi >>,   Sektory przemysłu >>Biblioteka >>,   ...
W ODOURNET UK LTD przebywała w latach 2006-2008 mgr inż. Beata Merecka (z domu Krajewska).
Pani Beata Krajewska należała (jako studentka) do zespołu wykonawców programu badawczego finansowanego przez KBN: Intensywność zapachu. Prawa psychofizyczne i sztuczne sieci neuronowe (rok 2003). Część zgromadzonych wówczas danych doświadczalnych została opracowana w ramach pracy magisterskiej. Badania systemu GC-NN były kontynuowane na Studium Doktoranckim (otwarcie przewodu doktorskiego: październik 2004; temat pracy: Zapach  mieszanin  odorantów; promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider).

Poza kontynuacją badań systemu GC-NN mgr inż. Beata Merecka prowadziła oceny uciążliwości rzeczywistych emitorów zanieczyszczeń powietrza. Kierowała zespołem określającym zasięg i stopień zapachowej uciążliwości jednej z ferm norek w województwie zachodniopomorskim (monitoring emisji i imisji odorantów, oznaczenia wskaźników emisji niezorganizowanej metodą „odwrotnego modelowania dyspersji”). 

Celem wyjazdu mgr inż. Beaty Mereckiej na staż zawodowy do Olfactolab było opanowanie technik stosowanych w wiodących laboratoriach odorymetrycznych w czasie badań terenowych, głównie w otoczeniu źródeł emisji niezorganizowanej.

W Odournet UK mgr inż. Beata Merecka przebywała do r. 2008, zajmując stanowisko konsultanta (zamknięcie przewodu doktorskiego zostało odroczone). W maju 2009 wygrała konkurs na stanowisko inspektora ds. ocen oddziaływania przedsiewzięć na środowisko i Obszary Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Koszalinie.