minivademecum OLFAKTOMETRII

Rolę mini-vademecum adepta odorymetrii odgrywa komplet materiałów informacyjnych, przygotowanych w Pracowni z okazji Seminarium RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości odorowych (Międzyzdroje 2008). Seminarium było zorganizowane przez TAIEX (Komisja Europejska) i WIOŚ Szczecin, we współpracy z zespołem Pracowni.  Materiały informacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Seminarium odwiedzających wystawę sprzętu pomiarowego i biorących udział w warsztatach odorymetrycznych. Obecnie mini-vademecum jest wykorzystywane przez studentów Wydziału, jako dydaktyczne materiały pomocnicze, oraz przez uczestników kolejnych warsztatów (Góry Sowie, kwiecień 2010; Kołobrzeg, czerwiec 2010). Teksty udostępniamy Państwu w formacie pdf (15 plików, łącznie 17 stron A4). 

 OLFAKTOMETRIA (ODORYMETRIA). Najważniejsze pojęcia i symbole (format:  pdf, rozmiar:  272 KB)

KONTROLA WRAŻLIWOŚCI WĘCHU. Sprawdzanie zgodności z kryteriami selekcji do zaspołów (format:  pdf, rozmiar:  145 KB)

SPRAWNOŚĆ LABORATORIUM. Kryteria i kontrola (format:  pdf, rozmiar:  207 KB)

OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO Z UŻYCIEM OLFAKTOMETRU DYNAMICZNEGO (format:  pdf, rozmiar:  613 KB)

ROZCIEŃCZENIA STATYCZNE I TEST TRÓJKĄTOWY JAKO METODA WYZNACZANIA Ccd (format:  pdf, rozmiar:  706 KB)

Pomiar stężenia zapachowego w powietrzu z użyciem NASAL RANGER FIELD OLFACTOMETER (format:  pdf, rozmiar:  738 KB)

OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU (format:  pdf, rozmiar:  151 KB)

OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO i EMISJI METODĄ EKSTRAPOLACYJNĄ (format:  pdf, rozmiar:  382 KB)

TERENOWE OZNACZENIA INTENSYWNOŚCI ZAPACHU i STĘŻENIA ZAPACHOWEGO (format:  pdf, rozmiar:  402 KB)

POBIERANIE PRÓBEK. Wstępne rozcieńczanie dynamiczne (format:  pdf, rozmiar:  213 KB)

POBIERANIE PRÓBEK METODAMI NIEDYNAMICZNYMI ... (format:  pdf, rozmiar:  181 KB)

POBIERANIE PRÓBEK ZE ŹRÓDEŁ POWIERZCHNIOWYCH (format:  pdf, rozmiar:  352 KB)

ZASTOSOWANIA MODELOWANIA DYSPERSJI ZANIECZYSZCZEŃ (format:  pdf, rozmiar:  488 KB)

SEKWENCJE SYGNAŁÓW GC-FID JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAPACHU (format:  pdf, rozmiar:  403 KB)

 (format:  pdf, rozmiar:  147 KB)