minivademecum OLFAKTOMETRII

Rolę mini-vademecum adepta odorymetrii odgrywa komplet materiałów informacyjnych, przygotowanych w Pracowni z okazji Seminarium RTP 26398 "Ograniczanie uciążliwości odorowych (Międzyzdroje 2008). Seminarium było zorganizowane przez TAIEX (Komisja Europejska) i WIOŚ Szczecin, we współpracy z zespołem Pracowni.  Materiały informacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Seminarium odwiedzających wystawę sprzętu pomiarowego i biorących udział w warsztatach odorymetrycznych. Obecnie mini-vademecum jest wykorzystywane przez studentów Wydziału, jako dydaktyczne materiały pomocnicze, oraz przez uczestników kolejnych warsztatów (Góry Sowie, kwiecień 2010; Kołobrzeg, czerwiec 2010). Teksty udostępniamy Państwu w formacie pdf (15 plików, łącznie 17 stron A4). 

 OLFAKTOMETRIA (ODORYMETRIA). Najważniejsze pojęcia i symbole

KONTROLA WRAŻLIWOŚCI WĘCHU. Sprawdzanie zgodności z kryteriami selekcji do zaspołów

SPRAWNOŚĆ LABORATORIUM. Kryteria i kontrola

OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO Z UŻYCIEM OLFAKTOMETRU DYNAMICZNEGO

ROZCIEŃCZENIA STATYCZNE I TEST TRÓJKĄTOWY JAKO METODA WYZNACZANIA Ccd

Pomiar stężenia zapachowego w powietrzu z użyciem NASAL RANGER FIELD OLFACTOMETER

OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU

OZNACZANIE STĘŻENIA ZAPACHOWEGO i EMISJI METODĄ EKSTRAPOLACYJNĄ

TERENOWE OZNACZENIA INTENSYWNOŚCI ZAPACHU i STĘŻENIA ZAPACHOWEGO

POBIERANIE PRÓBEK. Wstępne rozcieńczanie dynamiczne

POBIERANIE PRÓBEK METODAMI NIEDYNAMICZNYMI ...

POBIERANIE PRÓBEK ZE ŹRÓDEŁ POWIERZCHNIOWYCH

ZASTOSOWANIA MODELOWANIA DYSPERSJI ZANIECZYSZCZEŃ

SEKWENCJE SYGNAŁÓW GC-FID JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O ZAPACHU

 (format:  pdf, rozmiar:  147 KB)