Działalność dydaktyczna

W latach 1961–1986 Joanna Kośmider - założycielka Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza - pracowała w Zakładzie Chemii Fizycznej kierowanym przez prof. dr hab. inż. Stanisława Bursę.  Prowadziła:

badania w zakresie analizy gazów (GC - doktorat 1970, olfaktometria - habilitacja 1992),zajęcia dydaktyczne:
- ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne z chemii fizycznej,
- wykłady z przedmiotów Materiały konstrukcyjne i korozja, Inżynieria materiałowa, Analiza instrumentalna.

 Od roku 1993 - daty formalnego utworzenie Pracowni - niemal wszystkie przedmioty, prowadzone przez zespół jednostki, są związane z uruchomionym na Wydziale TiICh kierunkiem Ochrona Środowiska:

  • Podstawy ekologii,
  • Globalne problemy ekologii,
  • Geologia, geomorfologia i gleboznawstwo,
  • Dezodoryzacja gazów,
  • Analiza sensoryczna,
  • Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń,
  • Inżynieria środowiska.

Opracowanie programów kursów:  prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider.

Do pobrania:

karty kursów specjalistycznych (format:  zip, rozmiar:  90 KB) (analiza sensoryczna, odorymetria, dezodoryzacja) (format:  zip, rozmiar:  90 KB)

Ponad 80 absolwentów kierunku "Ochrona Środowiska" wykonało  w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza

magisterskie prace dyplomowe.

Z myślą o studentach zainteresowanych dezodoryzacją i odorymetrią opracowano trzy  części skryptu uczelnianego pt. Dezodoryzacja gazów i ścieków (1985-1990) oraz podręcznik pt.

O D O R Y

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002

Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska, Bartosz Wyszyński

W roku 2008 przygotowano pierwszą wersję "internetowego e-podręcznika olfaktometrii", czyli strony www zatytułowanej

e - S Z K O Ł A   O L F A K T O M E T R I I .

Zamieszczane na stronie materiały (teksty, prezentacje Power Point, filmy szkoleniowe, przeglądy tematycznych www itd) są systematycznie aktualizowane i uzupełniane.

Więcej o dydaktyce