Stanowisko 6

Oznaczanie stężenia zapachowego metodą rozcieńczeń dynamicznych

i wyznaczanie współczynnika Webera-Fechnera

 


W Mobilnym Laboratorium Olfaktometrii Uczestnicy Seminarium mogli brać udział w:


  • zespołowych pomiarach stężenia zapachowego, wykonywanych z użyciem olfaktometru dynamicznego TO7 (zdjęcie w środku);  badana próbka -  powietrze o zapachu mięty,

 

  • określaniu zależności intensywności zapachu (S) od stopnia rozcieńczenia próbki czystym powietrzem (Z):

S  =  S0   -  k  log Z      (prawo Webera-Fechnera).


Wyznaczano współczynnik Webera-Fechnera (k) dla zapachu kwasu octowego  (S0 - zapach 10% octu) stosując werbalną skalę intensywności zapachu (S = 0 - niewyczuwalny, S = 1 - słaby, S = 2 - wyraźny, S = 3 - mocny); próbkę wyjściową rozcieńczano z użyciem olfaktometru dynamicznego Stroehlein.

Tablica informacyjna


Dodatkowe materiały informacyjne


Ulotki:


OLFAKTOMETRIA (ODORYMETRIA). Najważniejsze pojęcia i symbole

KONTROLA WRAŻLIWOŚCI WĘCHU. Sprawdzanie zgodności z kryteriami selekcji do zespołów

SPRAWNOŚĆ LABORATORIUM. Kryteria i kontrola

OZNACZANIE cod Z UŻYCIEM OLFAKTOMETRU DYNAMICZNEGO

OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU

OZNACZANIE (cod [ou/m3]) i EMISJI  (qod [ou/s]) METODĄ EKSTRAPOLACYJNĄ


Materiały wykładowe

J. Kośmider:

fileadmin/pliki/odory/obrazki_ODOURS93/Tabl_inf_st_6.jpg