Stanowisko 6

Oznaczanie stężenia zapachowego metodą rozcieńczeń dynamicznych

i wyznaczanie współczynnika Webera-Fechnera

 


W Mobilnym Laboratorium Olfaktometrii Uczestnicy Seminarium mogli brać udział w:


  • zespołowych pomiarach stężenia zapachowego, wykonywanych z użyciem olfaktometru dynamicznego TO7 (zdjęcie w środku);  badana próbka -  powietrze o zapachu mięty,

 

  • określaniu zależności intensywności zapachu (S) od stopnia rozcieńczenia próbki czystym powietrzem (Z):

S  =  S0   -  k  log Z      (prawo Webera-Fechnera).


Wyznaczano współczynnik Webera-Fechnera (k) dla zapachu kwasu octowego  (S0 - zapach 10% octu) stosując werbalną skalę intensywności zapachu (S = 0 - niewyczuwalny, S = 1 - słaby, S = 2 - wyraźny, S = 3 - mocny); próbkę wyjściową rozcieńczano z użyciem olfaktometru dynamicznego Stroehlein.

Tablica informacyjna


 (format:  jpg, rozmiar:  857 KB)

Dodatkowe materiały informacyjne


Ulotki:


OLFAKTOMETRIA (ODORYMETRIA). Najważniejsze pojęcia i symbole (format:  pdf, rozmiar:  65 KB)

KONTROLA WRAŻLIWOŚCI WĘCHU. Sprawdzanie zgodności z kryteriami selekcji do zespołów (format:  pdf, rozmiar:  85 KB)

SPRAWNOŚĆ LABORATORIUM. Kryteria i kontrola (format:  pdf, rozmiar:  75 KB)

OZNACZANIE cod Z UŻYCIEM OLFAKTOMETRU DYNAMICZNEGO (format:  pdf, rozmiar:  385 KB)

OCENY INTENSYWNOŚCI ZAPACHU (format:  pdf, rozmiar:  63 KB)

OZNACZANIE (cod [ou/m3]) i EMISJI  ( (format:  pdf, rozmiar:  311 KB)qod [ou/s]) M (format:  pdf, rozmiar:  311 KB)ETODĄ EKSTRAPOLACYJNĄ (format:  pdf, rozmiar:  311 KB)


Materiały wykładowe

J. Kośmider:

fileadmin/pliki/odory/obrazki_ODOURS93/Tabl_inf_st_6.jpg (format:  jpg, rozmiar:  857 KB)