PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

J. Kośmider: Opinia dot. nowych założeń do "ustawy odorowej" 12.04.2011 08:44

Na prośbę Redakcji "Przeglądu Komunalnego" prof. Joanna Kośmider opracowała opinię, dotyczącą założeń do kolejnego projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Część tekstu, przekazanego do Redakcji, ukaże się w druku w najbliższym, majowym numerze czasopisma.

Za zgodą Redakcji przedstawiamy Państwu całość opracowanej opinii. (format:  pdf, rozmiar:  53 KB)

Ponownie zachęcamy wszystkich zainteresowanych tą sprawą do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, ogłoszonych przez Ministerstwo Środowiska.