PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Interlaboratory Comparison Olfactometry 2013 pod okiem GDOŚ 27.06.2013 00:19

START: 27 czerwca 2013 r., godz. 8:00 MIEJSCE: Mobilne Laboratorium PZJP przy budynku "Nowej Chemii" WTiICH ZUT w Szczecinie, al. Piastów 42

Zespół Pracowni już po raz trzeci weźmie udział w corocznym międzynarodowym badaniu biegłości laboratoriów olfaktometrycznych  Interlaboratory Comparision Olfactometry 2013 (ICO), których celem jest określenie zgodności z kryteriami ogólnej jakości pomiaru sensorycznego stężeń zapachowych, ujętymi w PN-EN 13725 „Jakość Powietrza. Oznaczenie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. W tym roku o objęcie funkcji Niezależnego Obserwatora ICO zwróciliśmy się z prośbą do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Zadaniem Niezależnego Obserwatora jest stwierdzenie, czy testy zostały wykonane zgodnie z załączoną instrukcją ICO (format:  pdf, rozmiar:  152 KB). Nasza prośba została pozytywnie rozpatrzona.

Mamy nadzieję, że europejski certyfikat jakości zdobyty pod nadzorem niezależnej jednostki administracji państwowej działającej w służbie ochrony środowiska i na co dzień zmagającej się z problemem uciążliwości zapachowej, będzie przekonującym argumentem dla przeciwników uznania olfaktometrii za wiarygodne i obiektywne narzędzie, które z powodzeniem może być wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemu uciążliwości zapachowej.