PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Zakończono pomiary skuteczności plazmowej instalacji dezodoryzacyjnej w Poznaniu 30.03.2011 12:56

Zakończono opracowywanie wyników pomiarów skuteczności instalacji do dezodoryzacji gazów odlotowych z oczyszczalni ścieków w Poznaniu. Pomiary wykonali:

  • zespół  z Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V.Helge Grosch i Rony Branderburg (Greifswald) - analizy chemiczne, elektrochemiczne i FTIR
  • zespół naszej Pracowni, członkowie Koła Zapachowej Jakości Powietrza pod kierownictwem mgr inż. Małgorzaty Friedrich - pomiary olfaktometryczne
Raporty z wynikami pomiarów zostały przekazane Koordynatorowi prac (dr inż. Marcin Hołub, Prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Elektrycznego ZUT) . Przystąpiono do opracowywania wspólnej publikacji naukowej.