PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Wyniki Interlaboratory Comparison Olfactometry 2011 19.09.2011 18:06

Otrzymaliśmy satysfakcjonujące wyniki europejskich testów biegłości laboratoriów olfaktometrycznych, wykonanych w dniach 20-25 czerwca. Testy są organizowane przez OLFAtec GmbH (koordynator) od roku 1996. W tegorocznym teście wzięło udział 35 zespołów olfaktometrycznych z 14 krajów: Niemcy (13), Dania (3), Wielka Brytania (3), Belgia (2), Francja (2), Włochy (2), Holandia (2), Hiszpania (2), Austria (1), Kanada (1), Chile (1), Estonia (1), Szwajcaria (1) i po raz pierwszy Polska (1)!

 

Serdecznie dziękujemy Panu Rektorowi ZUT oraz Panu Dziekanowi WTiICh za sfinansowanie naszego udziału w tym teście. Dzięki temu mogliśmy zweryfikować jakość wyników uzyskiwanych przez nasz zespół.

 

We wszystkich laboratoriach równocześnie wykonywano pomiary stężenia zapachowego w dostarczonych przez Koordynatora dziesięciu próbkach powietrza, zawierających nieznane ilości n-butanolu. Wyniki pomiarów zostały przekazane do OLFAtec GmbH, gdzie wykonano obliczenia zmiennych pomiarowych, charakteryzujących  precyzję pomiarów oraz ich dokładność i powtarzalność (zobacz: Wikipedia: Dokładność pomiarów olfaktometrycznych).

 

W testach brał udział doświadczony zespół (mgr inż. Małgorzata Friedrich i członkowie Koła Zapachowej Jakości Powietrza). Każdy z członków zespołu ma długą historię kontroli wrażliwości sensorycznej. Otrzymane próbki analizowaliśmy w Mobilnym Laboratorium z wykorzystaniem olfaktometru TO7 – w warunkach identycznych do tych, w jakich przeprowadzamy wszystkie pomiary w obiektach rzeczywistych. Staraliśmy się, aby dzienne obciążenie sensoryczne zespołu oraz godziny pomiarów były zbliżone do rzeczywistych, z jakimi zwykle spotykamy się w przemyśle.

 

Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność z określonym w PN-EN  13725 kryterium precyzji (r ≤ 0,477).

 

Obliczona zmienna pomiarowa Aod nie zmieściła się w zakresie wartości dopuszczalnych, co oznacza wystąpienie zbyt dużego obciążenia wewnątrzlaboratoryjnego. Porównanie wyników naszych pomiarów z wartościami oczekiwanymi pozwoliło nam ustalić przyczynę odchylenia. Stwierdziliśmy, że nasz olfaktometr starej generacji (TO z 1997 roku) jest wciąż wystarczająco sprawny, a błąd popełniany podczas wykonywania kalibracji był znacznie większy niż błąd nieskalibrowanego aparatu. Nie uwzględniając tej krzywej kalibracji, otrzymalibyśmy dla parametru Aod wartość 0,257, czyli niemal zgodną z normą PN-EN 13725 (granica przedziału: 0,217). 

 

Metodę kalibracji poprawiamy. Spodziewamy się, że w roku 2012 znajdziemy się w gronie tych laboratoriów, które uzyskały pełny sukces. W 2011 oba kryteria spełniło 56 % (19 laboratoriów), a aż 26 % (9 laboratoriów) nie spełniło  żadnego kryterium.