PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Wykaz prac zleconych, obejmujących wykonanie pomiarów olfaktometrycznych (okres lipiec 2013 – marzec 2015) 24.03.2015 19:04

Kierownik Zespołu i opracowanie wyników: dr inż. Małgorzata Friedrich; zespół pomiarowy: członkowie SKN "Koło Zapachowej Jakości Powietrza"

  1.   Oszacowanie wskaźnika emisji zapachowej z chlewni w warunkach zimowych – praca wykonana w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotowie Wydział I Cywilny z dnia 24 października 2014 roku; Sygnatura akt VII C 10/13

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 01–04.03.2015 r. w Luchowie, gm. Łobżenica. Celem pracy było oszacowanie emisji zapachowej chlewni Pozwanego w okresie zimowym (praca stanowiła pierwszy etap badań zmierzających do wydania przez Pracownię opinii nt. stopnia zapachowego oddziaływania chlewni Pozwanego na nieruchomość Powódki). 

 2.  „Olfaktometryczna ocena skuteczności czterech instalacji do dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza pochodzącego z hermetyzowanych osadników wstępnych zlokalizowanych na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków miasta Poznania przy ul. Gdyńskiej 1 w Koziegłowach– praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr U/1287/IB/XII/2014 z dnia 18.12.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 18–22.02.2015 r. w Koziegłowach k. Poznania. Celem pracy była ocena skuteczności czterech identycznych instalacji dezodoryzujących oczyszczających powietrze odprowadzane z hermetyzowanych osadników wstępnych zlokalizowanych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

 3.  „Olfaktometryczna ocena skuteczności dezodoryzacji w adsorberze zlokalizowanym na terenie Przepompowni Ścieków "Hetmańska" przy ul. Czwartaków w Poznaniu” – praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr U/1067/CSZ/IX/2014 z dnia 16.09.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 03–04.10.2014 r. w Poznaniu/Koziegłowach. Celem pracy była olfaktometryczna ocena skuteczności instalacji dezodoryzującej (adsorbera), oczyszczającej powietrze wentylacyjne z Przepompowni Ścieków „Hetmańska”.

4. „Olfaktometryczna ocena skuteczności trójstopniowej instalacji dezodoryzującej zainstalowanej na Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej 3 w Poznaniu” – praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr U/1041/CSZ/IX/2014 z dnia 08.09.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 01–03.10.2014 r. w Poznaniu/Koziegłowach. Celem pracy była olfaktometryczna ocena skuteczności instalacji dezodoryzującej, w której proces oczyszczania był prowadzony w trzech etapach – określenie skuteczności całej instalacji oraz poszczególnych etapów oczyszczania.

5.  „Olfaktometryczna ocena skuteczności dwóch instalacji dezodoryzujących zlokalizowanych przy hermetyzowanych osadnikach wstępnych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Gdyńskiej 1 w Koziegłowach koło Poznania” – praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr U/1032/IB/IX/2014 z dnia 15.09.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 29–30.09.2014 r. w Koziegłowach k. Poznania. Celem pracy była ocena skuteczności dwóch identycznych instalacji dezodoryzujących oczyszczających powietrze odprowadzane z hermetyzowanych osadników wstępnych zlokalizowanych na Centralnej Oczyszczalni Ścieków.

6. „Olfaktometryczna ocena skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych w biofiltrze otwartym oraz oszacowanie emisji zapachowej z placu dojrzewania kompostu w Zakładzie Utylizacyjnym przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku” – praca wykonana na zlecenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o., umowa nr 1184/2014 z dnia 04.09.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 20–29.09.2014 r. w Gdańsku. Celem pracy było oszacowanie skuteczności biofiltra otwartego o wymiarach 61,82 m x 15,4 m, podzielonego na sześć identycznych komór wypełnionych materiałem filtrującym, do których trzema identycznymi kanałami było doprowadzane powietrze wentylacyjne z budynku kompostowni oraz oszacowanie emisji zapachowej z placu dojrzewania kompostu, na którym znajdowały się dwa rodzaje kompostu: frakcja organiczna wysortowana ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpady mokre.

7. „Ocena uciążliwości zapachowej Zakładu Produkcyjnego „WRONA - Produkcja Podłoża” – praca wykonana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umowa nr ZP. CRU-000262/14 z dnia 17.07.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 22. lipca – 03. sierpnia 2014 r. w Pszczynie. Celem pracy było przeprowadzenie terenowych pomiarów imisyjnego stężenia zapachowego w celu sporządzenia oceny zapachowego oddziaływania Zakładu Produkcyjnego na środowisko. 

8. „Ocena obciążenia instalacji dezodoryzacji na Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków
w Poznaniu”
– praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr 515-10-013-5162-06/15 z dnia 28.03.2014 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 29-30.03.2014 r. w Poznaniu/Koziegłowach. Celem pracy była olfaktometryczna ocena stopnia zanieczyszczenia gazów kierowanych do oczyszczenia w biofiltrze powierzchniowym zlokalizowanym na LOŚ.

9. „Olfaktometryczna ocena skuteczności instalacji dopalacza TNV obsługującego dwie linie chips w procesie dezodoryzacji gazów odlotowych w Zakładzie Produkcyjnym The Lorenz Bahlsen Snack World Sp. z o.o. w Stanowicach” – praca wykonana na zlecenie The Lorenz Bahlsen Snack World Sp. z o.o., umowa nr 515-10-013-4878-06/15 z dnia 18.07.2013 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 22-23.08.2013 r. w Stanowicach k. Oławy. Celem pracy była olfaktometryczna ocena skuteczności instalacji dezodoryzującej.

10. „Wykonanie modelowania rozprzestrzeniania się odorów dla różnych wysokości emitora
w oparciu o wyniki pomiarów emisji zapachowej z komina w Zakładzie Produkcyjnym
w Gniewie”
– praca wykonana na zlecenie Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., umowa nr 1/JTO/2013 z dnia 22.08.2013 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 19-21.08.2013 r. w Gniewie. Celem pracy było oszacowanie emisji zapachowej z Zakładu Produkcyjnego w Gniewie, w oparciu o którą możliwe będzie przeprowadzenie modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, a tym samym określenie czy zwiększenie wysokości emitora rozwiąże problem uciążliwości zapachowej.

11. „Olfaktometryczna ocena skuteczności dwóch instalacji do neutralizacji odorów zlokalizowanych na terenie Przepompowni Ścieków Hetmańska przy ul. Czwartaków w Poznaniu” – praca wykonana na zlecenie Aquanet S.A., umowa nr 515-10-013-4879-06/15 z dnia 15.07.2013 r.

Sesja pomiarowa wykonana w dniach 15-17.07.2013 r. w Poznaniu/Koziegłowach. Celem pracy była olfaktometryczna ocena skuteczności dwóch instalacji wykorzystujących adsorpcję na węglu aktywnym w procesie dezodoryzacji gazów odlotowych z Przepompowni.