PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

W dniach 20–25 czerwca zespół Pracowni będzie wykonywał testy Interlaboratory Comparison Olfactometry 2011. Udział w ICO sfinansował JM Rektor i Dziekan WTiICh. 13.06.2011 14:42

Jakość europejskich laboratoriów olfaktometrycznych jest określana w czasie testów porównawczych (Interlaboratory Comparison Olfaktometry), koordynowanych przez akredytowaną jednostkę zewnętrzną OLFAtec GmbH. Pomiary są wykonywane zgodnie z normą europejską EN 13725:2003 (PN-EN 13725:2007): Jakość powietrza. Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej.

Dla każdego z laboratoriów, równocześnie wykonujących pomiary, są wyznaczane parametry charakteryzujące dokładność i powtarzalność oznaczeń stężenia n-butanolu w próbkach dostarczonych przez Koordynatora.

Laboratoria spełniające określone w normie kryteria biegłości otrzymują certyfikat jakości, który sprawia, że wyniki pomiarów emisji zapachowej i skuteczności dezodoryzacji są honorowane na terenie całej Europy.