PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Trwają pomiary objęte programem "Interlaboratory Comparison Olfaktometry" 23.06.2011 09:32

W poniedziałek (20 czerwca) zespół pod kierownictwem mgr inż. Małgorzaty Friedrich rozpoczął kilkudniowe olfaktometryczne pomiary stężenia n-butanolu w 10. próbkach dostarczonych przez OLFAtec GmbH – koordynatora europejskich testów biegłości laboratoriów. 

Pomiary są wykonywane równocześnie w różnych europejskich laboratoriach olfaktometrycznych. Ich wyniki pozwolą wyznaczyć parametry charakteryzujące powtarzalność oznaczeń wykonywanych w tych laboratoriach oraz ich dokładność (zgodnie z PN-EN 13725 wartością oczekiwaną jest średnia geometryczna z wyników uzyskanych we wszystkich laboratoriach).

Mamy nadzieję, że Zespołowi uda się uzyskać certyfikat potwierdzający wysoką biegłość, mimo że Pracownia dysponuje dotychczas tylko olfaktometrem półautomatycznym, wyprodukowanym w roku 1997. 

Pozytywny wynik testu jest naszym zdaniem możliwy do osiągnięcia dzięki dużemu nakładowi pracy (np. częstości kalibracji aparatu) oraz doświadczeniu członków Zespołu. Uczestnicy testów poddawali się od dawna systematycznym kontrolom wrażliwości węchu oraz brali udział w wielu olfaktometrycznych pomiarach stężenia zapachowego w warunkach rzeczywistych (oczyszczalnie ścieków, fermy hodowlane, zakłady przemysłowe). Pomiary są wykonywane w mobilnym laboratorium (teren "Nowej Chemii") z klimatyzowanym wnętrzem.