PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta dla mgr inż. Małgorzaty Friedrich 23.11.2011 10:24

Pani mgr inż. Małgorzata Friedrich otrzymała stypendium naukowe Prezydenta Miasta Szczecin na zakończenie pracy doktorskiej nt. "Zapachowa uciążliwość - prognozowanie i weryfikacja" (data otwarcia przewodu: 19 października 2010, promotor: prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider).

GRATULUJEMY!

Do Komisji Stypendialnej wpłynęło ogółem 68 wniosków, w tym  37 od doktorantów. Stypendium Prezydenta otrzymało 15 doktorantów. Lista stypendystów jest dostępna w BIP UM Szczecin.