PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Stypendium doktoranckie dla mgr inż. Małgorzaty Friedrich 04.07.2011 12:54

W końcu czerwca rozstrzygnięto konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy na stypendia doktoranckie w ramach programu  „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżet Państwa.

Pani mgr inż. Małgorzata Fridrich złożyła wniosek i uzyskała dofinansowanie ostatniego etapu pracy doktorskiej nt. Zapachowa uciążliwość – prognozowanie i weryfikacja (25 tys. zł).  

Głównym celem rozprawy doktorskiej jest wyznaczenie wskaźników emisji zapachowej dla wybranych źródeł rzeczywistych, związanych głównie z hodowlą, przetwórstwem spożywczo-rolnym i oczyszczaniem ścieków.