PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Raport z prac bieżących dot. obiektów rzeczywistych 24.04.2015 20:29

Mobilne Laboratorium PZJP w kolejnej podróży do Mosiny

W ubiegłym tygodniu prace dotyczyły problemów ograniczania emisji zapachowej w biofiltrach oczyszczalni ścieków komunalnych w Mosinie i w Stargardzie Szczecińskim (pomiary olfaktometryczne zgodnie z PN-EN 13725) oraz potencjalnej zapachowej uciążliwości kurników w Gminie Huszlew.

Dr inż. Małgorzata Friedrich zakończyła opracowywanie prognozy uciążliwości, zamówionej przez Urząd Gminy Huszlew (oszacowanie emisji zapachowej z użyciem dostępnych w piśmiennictwie wartości wskaźników emisji zapachowej, modelowanie dyspersji). Opinię o zasięgu uciążliwości nieakceptowalnej, sformułowaną na podstawie wyników obliczeń metodą referencyjną i projektu polskiej "ustawy odorowej" z roku 2009, przekazała Zamawiającemu.

Olfaktometryczne badania skuteczności dezodoryzacji w biofiltrach Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Szczecińskim, rozpoczęte 7 i 8 bm, kontynuowano w dniach 15, 18 i 19 bm (zakończenie). Wyniki pomiarów są opracowywane.

Druga (końcowa) sesja pomiarowa w Mosinie jest w toku (została zaplanowana na 24-26 kwietnia).