PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Przedstawiciele poznańskiej Sp. Aquanet w Pracowni 22.04.2015 17:38

(kontynuacja współpracy)

W dniach 20, 21 i 22 bm odbyło się w Pracowni seminarium na temat zapachowej uciążliwości oczyszczalni ścieków komunalnych i możliwości jej ograniczania. Uczestnikami byli przedstawiciele Spółki Aquanet w Poznaniu, którzy przedstawili niektóre problemy, napotkane w czasie realizacji długofalowego programu zmniejszania emisji zapachowej z obiektów Aquanet.  Głównym tematem dyskusji były zagadnienia interpretacji wyników modelowania rozprzestrzeniania się odorantów. Przedyskutowano również możliwe kierunki dalszej współpracy Aquanet z Pracownią.