PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Prognoza dotycząca zapachowego oddziaływania kurników na Podlasiu 13.04.2015 16:33

7 kwietnia do Pracowni wpłynęła prośba o opracowanie, dla Urzędu Gminy w Huszlewie, prognozy zapachowej uciążliwości w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.

Urząd Gminy w Huszlewie  (województwo mazowieckie,  południowa część powiatu łosickiego, południe Podlasia) zwrócił się z prośbą o wykonanie oceny potencjalnej zapachowej uciążliwości dwóch planowanych kurników dla mieszkańców otoczenia tych obiektów. Obliczenia zostaną wykonane przez dr inż. Małgorzatę Friedrich metodą modelowania dyspersji odorantów (model referencyjny), z użyciem wskaźników emisji zapachowej.  Wyniki obliczeń będą porównane z wartościami standardów zapachowej jakości powietrza, obowiązujących w innych krajach, oraz z dotychczasowymi projektami przepisów polskich.