PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Pomiary w Stargardzie Szczecińskim 13.04.2015 15:53

W dniach 7-8 kwietnia br zespół Pracowni zrealizował pierwszy etap pomiarów olfaktometrycznych.

Pod kierunkiem dr inż Małgorzaty Friedrich rozpoczęto oznaczenia skuteczności dezodoryzacji gazów odlotowych w dwóch nowych biofiltrach, zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Szczecińskim. Badania będą kontynuowane.