PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Pomiary emisji zapachowej z fermy trzody chlewnej 13.10.2011 11:38

W dniach 24-30 września, w ramach ostatniego etapu pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Friedrich, zostały wykonane olfaktometryczne pomiary emisji zapachowej z zachodniopomorskiej fermy trzody chlewnej. Badania  były finansowane ze stypendium doktoranckiego M. Friedrich z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie – II edycja”.

W pomiarach brał udział 7-osobowy Zespół Pracowni (członkowie KZJP pod kierownictwem M. Friedrich). Próbki pobierano ze zbiornika z gnojowicą oraz z chlewni. Olfaktometryczne pomiary wykonywano w Mobilnym Laboratorium Pracowni. Przeprowadzone badania były kontynuacją badań z 2008 roku i weryfikowały wpływ doświadczenia zespołu na oznaczenie wartości wskaźnika emisji zapachowej.

 

.