PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

O sukcesach SKN Koło Zapachowej Jakości Powietrza 25.06.2015 09:26

Napisał o nas dr Dawid Dawidowicz, Pełnomocnik Rektora ZUT ds. studenckiego ruchu naukowego (2015-06-19)

Bardzo nam miło, że w tekście pt. Sukcesy studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych ZUT  , zamieszczonym w portalu aktualności naszej Uczelni,  znalazł się m.in. fragment:

Zespół olfaktometryczny, który tworzą członkowie SKN Zapachowej Jakości Powietrza aktywnie działający w Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT uzyskał – w międzynarodowych badaniach porównawczych Interlaboratory Comparison Olfactometry 2014 – pierwszy w Polsce międzynarodowy certyfikat jakości. Certyfikat potwierdza osiągnięcie wysokiej ogólnej jakości sensorycznej oznaczeń stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej, zgodnej z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 13725:2007 „Jakość Powietrza – Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż tylko 22 z 40 zespołów uczestniczących w testach uzyskało pozytywny wynik. Warto dodać, że wśród uczestników były laboratoria z 14 krajów oraz, że zespół olfaktometryczny ZUT jest – jak dotąd – jedynym polskim zespołem, który uczestniczył w międzynarodowych badaniach biegłości. Wziął w nich udział już czterokrotnie (2011, 2012, 2013 i 2014 rok). Dzięki uczestnictwu w tych badaniach, było możliwe m.in. opracowanie innowacyjnej metody kalibracji olfaktometru dynamicznego oraz zgromadzenie bogatego materiału badawczego, który był podstawą wielu wystąpień na różnych konferencji naukowych.  Opiekunami naukowymi SKN Zapachowej Jakości Powietrza są, Pani prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider oraz dr inż. Małgorzata Friedrich.

Korzystając z tej okazji bardzo dziękujemy Panu Rektorowi ds Studenckich za zainteresowanie naszą innowacyjną działalnością, zmierzającą do upowszechnienia w Polsce zastosowań olfaktometrii w dziedzinie ochrony środowiska i dofinansowywanie udziału w testach ICO.