PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

O Pracowni w czasopiśmie "Trzoda chlewna" 08.05.2012 15:07

Redakcja czasopisma "Trzoda chlewna'' pozytywnie oceniła naszą działalność, pisząc (w odpowiedzi na list
młodego hodowcy):

"... samotne ,,potyczki" inwestora z protestującymi sąsiadami, do tego bez wsparcia obiektywnych specjalistów, mogą być z góry skazane na porażkę. W związku z tym na pewno warto wcześniej skonsultować problem np. z pracownikami Pracowni Zapachowej Jakości Powietrza, jednostki naukowo-badawczej Zakładu Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. To wybitni specjaliści w zakresie badania problemu odorowego ferm świńskich, prowadzący pomiary w obiektach tego typu na terenie całej Polski (strony internetowe: odory-olfaktometria-dezodoryzacja oraz ABC olfaktometrii i ochrony zapachowej jakości powietrza). Wszystkim potencjalnym inwestorom zainteresowanym problemem oddziaływania tego typu inwestycji na środowisko, jak też kwestią emisji odorów pochodzących z ferm trzody chlewnej oraz nowoczesnymi metodami ich pomiarów oraz uciążliwości polecamy stronę internetową:"Odory z ferm trzody chlewnej.".

 

Niestety zainteresowanie hodowców i osób opracowujących raporty o oddziaływaniu ferm na środowisko jest nadal małe (pozytywnie wyróżnia się w tym zakresie firma POLDANOR). Szkoda! Zapytania i prośby o ekspertyzy, które otrzymaliśmy w tym roku, pochodziły od przedstawicieli administracji – wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowych ferm – oraz od mieszkańców otoczenia miejsca planowanych inwestycji. Ekspertyzy opracowujemy oceniając potencjalny zasięg nieakceptowalnej uciążliwości nowych ferm na podstawie wskaźników emisji (w tym – wyznaczonych przez mgr inż. M. Friedrich w ramach doktoratu), IPPC H4 (projekt horyzontalnej "dyrektywy odorowej") i projektu polskiej "Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej", który był konsultowany społecznie już w roku 2008.

Mamy nadzieję, że Ministerstwo przyspieszy prace nad projektem ustawy lub nad innymi rozwiązaniami legislacyjnymi, o których pisze – z upoważnienia Ministra Środowiska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Beata Jaczewska, w odpowiedzi na interpelację poselską  Julii Pitery (luty–marzec 2012, interpelacja nr 1779)..