PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Nowości z prac Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego 30.05.2015 08:57

Projekt końcowy "Ambient air - Determination of odour in ambient air by using field inspection"

W kwietniu 2015 roku opublikowano końcowy projekt prEN 16841 Ambient air - Determination of odour in ambient air by using field inspection – normy opracowywanej przez grupę roboczą CEN/TC 264/WG 27. Prace nad pierwszą wersją projektu zakończono w listopadzie 2013 roku.

Opracowano dwie części:

  • część 1 – Grid-method - badania długofalowe w siatce punktów pomiarowych w otoczeniu źródeł odorów (określanie stopnia uciążliwości zapachu)

W marcu 2015 roku opublikowano końcowe wersje obu części projektu:

  • DIN EN 16841-1:2015-04  - prEN 16841-1:2015; wersja angielska: Ambient air - Determination of odour in ambient air by using field inspection - Part 1: Grid method; wersja niemiecka: Außenluft - Bestimmung von Geruchsstoffimmissionen durch Begehungen - Teil 1: Rastermessung
  • DIN EN 16841-2:2015-04  - prEN 16841-2:2015; wersja angielska: Ambient air - Determination of odour in ambient air by using field inspection - Part 2: Plume method;  wersja niemiecka: Außenluft - Bestimmung von Geruchsstoffimmissionen durch Begehungen - Teil 2: Fahnenmessung