PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Niemal 100% skuteczność dezodoryzacji 08.02.2013 09:35

czyli o sukcesie Aquanet S.A. w Poznaniu

W dniach 04-06 października 2012 roku Zespół Pracowni przeprowadził kolejne pomiary olfaktometryczne w Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków Aquanet S.A. w Poznaniu. Celem tych pomiarów była ocena skuteczności zastosowania technologii suchej sorpcji w procesie dezodoryzacji gazów odlotowych z zagęszczaczy osadu wstępnego oraz zbiornika mieszania osadów zagęszczonych. Instalacja dezodoryzująca składała się z trzech zasadniczych elementów. Podstawą oceny skuteczności było dziewięć obserwacji względnej zmiany stężenia zapachowego w oczyszczanym strumieniu. Pomiary skuteczności przeprowadzono po ponad półrocznej eksploatacji instalacji dezodoryzującej i uzyskano satysfakcjonujące wyniki, pozwalające mieć nadzieję, że  problem uciążliwości zapachowej związanej z procesem zagęszczania osadu  został właściwie rozwiązany!


Osiągnięcie tak wysokiej skuteczności dezodoryzacji potwierdzonej olfaktometrycznie (uwaga: nie mylić ze skutecznością usuwania poszczególnych związków) jest bardzo  trudne tudzież rzadko spotykane. Potwierdzają to wcześniejsze, wielokrotne pomiary olfaktometryczne przeprowadzone w Centralnej oraz Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu przez nasz Zespół w związku z podejmowanymi od roku 2011 przez firmę Aquanet próbami  znalezienia najlepszej dostępnej technologii pozwalającej na zminimalizowanie uciążliwości zapachowej oczyszczalni. Dlatego serdecznie gratulujemy firmie Aquanet wytrwałości w dążeniu do celu oraz osiągnięcia takiego sukcesu. Jest to podręcznikowy przykład przeciwdziałania uciążliwości zapachowej.  Mamy nadzieję, że śladami firmy Aquanet pójdą inni przedsiębiorcy, zapachowo uciążliwi dla otoczenia, i pomimo baraku prawnych zobowiązań, dobrowolnie zaczną podejmować działania w kierunku ochrony zapachowej jakości powietrza! 


Więcej o zastosowanej technologii i uzyskanych wynikach będą mogli Państwo przeczytać już wkrótce w jednym z czasopism naukowych (publikacja w przygotowaniu, za zgodą i we współpracy z Aquanet S.A.).