PRACOWNIA ZAPACHOWEJ JAKOŚCI POWIETRZA

Mroźna "próba ogniowa" grupy najmłodszych adeptów olfaktometrii 02.03.2012 06:18

W dniach 20–24 lutego odbył się obóz szkoleniowy, zorganizowany przez mgr inż. Małgorzatę Friedrich dla 10 nowych członków Koła Zapachowej Jakości Powietrza, którzy stopniowo zastępują doświadczonych i zasłużonych absolwentów ZUT, odchodzących z zespołu.

Obóz został zorganizowany w Nowogardzie dla w 10 osób. Szkolenie dotyczyło

  • technik pobierania próbek gazów odlotowych metodą płuca w warunkach rzeczywistych (ferma trzody chlewnej i jej otoczenie),
  • technik oznaczania wielkości objętościowego przepływu i innych fizycznych parametrów strumienia badanych gazów, z użyciem m.in. testo 400 i 435 (nowoczesne mierniki zastały,zakupione niedawno dzięki stypendium Prezydenta Miasta i stypendium WUP dla mgr inż. Friedrich na zakończenie pracy doktorskiej),
  • obsługi GPS i anemometrów, wykorzystywanych w czasie olfaktometrycznych pomiarów terenowych (określanie i rejestracja położenia kolejnych punktów pomiarowych),,
  • zespołowych oznaczeń intensywności zapachu metodą skalowania,
  • oznaczeń stężenia zapachowego z użyciem Nasal Ranger Field Olfactometer.

Niedomagania zdrowotne, spowodowane mroźną i wietrzną pogodą, nie pozwoliły wszystkim członkom grupy spełnić wymagań PN-EN 13725, określonych w normie  (tylko 6 osób zachowało pełną sprawność sensoryczną)..

Wszystkim uczestnikom obozu gratulujemy wytrwałości.
Życzymy bardziej przychylnej aury w czasie kolejnych badań terenowych!